Helion


Wydawnictwo Naukowe Silva RERUM

Medialny obraz rzeczywistości
Zło niechrześcijańskie i nieludzkie. Historia dzieciobójstwa i inne szkice z dziejów codzienności
Media religijne i wyznaniowe  w Polsce i na świecie
Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne
Praca w hospicjum