Helion

Szczegóły ebooka

Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka

Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka


Książka prezentuje wiedzę na temat zasobów niezbędnych do powstania nowych firm, ich wzrostu i rozwoju. Jej istotną zaletą jest odwoływanie się zarówno do teorii, jak i praktyki gospodarczej. W poszczególnych rozdziałach daje się zauważyć logiczne ustrukturyzowanie treści, obejmujące: wprowadzenie, definiowanie pojęć i przyjmowanie klasyfikacji, odwołania do aktualnego stanu badań oraz przykłady praktyczne. Rozważania są podsumowywane ćwiczeniami i/lub pytaniami kontrolnymi. Taka struktura doskonale odpowiada wymogom nowoczesnego podręcznika.
Publikacja wyróżnia się na tle innych m.in. całościowym ujęciem zagadnień związanych z przedsiębiorczością oraz zarządzaniem małymi i średnimi firmami. Może służyć zarówno jako podręcznik akademicki (na kierunkach studiów związanych z naukami o zarządzaniu, ekonomią czy finansami), jak i źródło wiedzy dla praktyków na temat rozpoczynania oraz kontynuowania działalności gospodarczej, a także kształtowania postaw przedsiębiorczych.
 

Wstęp (Renata Lisowska, Jarosław Ropęga) 7

Rozdział 1. Przedsiębiorczość. Zagadnienia ogólne (Jarosław Ropęga) 13
Rozdział 2. Specyfika funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (Renata Lisowska) 47
Rozdział 3. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych (Katarzyna Januszkiewicz, Tomasz Czapla) 73
Rozdział 4. Prawne aspekty i procedury formalno-prawne uruchomienia działalności gospodarczej (Sybilla Graczyk) 93
Rozdział 5. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw (Ewa Walińska, Sławomir Jędrzejewski) 129
Rozdział 6. Zarządzanie podatkami w małych i średnich przedsiębiorstwach (Jacek Kalinowski) 181
Rozdział 7. Ocena sytuacji finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa (Jacek Gad) 235
Rozdział 8. Wycena akcji i udziałów MSP (Grzegorz Urbanek) 255
Rozdział 9. Zarządzanie strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach (Zbigniew Matyjas) 291
Rozdział 10. Modele biznesowe małych i średnich przedsiębiorstw (Robert Kozielski) 319
Rozdział 11. Zarządzanie ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach (Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk) 351
Rozdział 12. Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach (Magdalena Ratalewska, Edward Stawasz) 387
Rozdział 13. Inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach (Jerzy Różański, Dorota Starzyńska) 423
Rozdział 14. Transfer technologii w małym i średnim przedsiębiorstwie (Dariusz M. Trzmielak) 453
Rozdział 15. Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach (Małgorzata Grzegorczyk, Magdalena Ratalewska) 491
Rozdział 16. Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (Joanna Piorunowska-Kokoszko) 515
Rozdział 17. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Internecie (Małgorzata Grzegorczyk, Magdalena Ratalewska) 557
Rozdział 18. Ekspansja międzynarodowa małych i średnich przedsiębiorstw (Wojciech Popczyk) 585
Rozdział 19. Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska) 621
Rozdział 20. Instytucjonalne otoczenie biznesu (Monika Fabińska) 653

Autorzy 683