Helion


Szczegóły ebooka

Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna

Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna

Jedna z pierwszych polskich publikacji z zakresu socjologii tańca, a także jedna z niewielu traktujących o socjologii ciała opartych na wynikach wieloletnich badań empirycznych. W książce znajdzie Czytelnik opis etnograficzny środowiska tańca towarzyskiego, gdzie podejmowana jest m.in. tematyka rozwoju kariery tanecznej, kształtowania tożsamości, budowania pozycji w hierarchii grupowej. Autorka proponuje także interesującą koncepcję społecznego konstruowania cielesności, czyli wpływu procesów społecznych na ciało jednostki. Przydatny badaczom cielesności z pewnością okaże się zaproponowany przegląd metod i technik badawczych wykorzystywanych w badaniach socjologicznych nad tańcem i ciałem, oraz opis paradygmatu teoretycznego i koncepcji wykorzystanych do wyjaśnienia zjawisk zaobserwowanych w środowisku społecznym tańca towarzyskiego.
 
Książka skierowana jest głównie do socjologów zajmujących się cielesnością, badaniem karier, socjalizacją, ale także do badaczy innych dziedzin, takich jak psychologia, pedagogika, etnologia, ale także do praktyków - nauczycieli tańca i tancerzy różnych stylów.

Wprowadzenie 7

1. Ciało – taniec – metoda 13
1.1. Wstęp 15
1.2. Metodologia teorii ugruntowanej 15
1.3. Techniki zbierania danych 16
1.3.1. Wywiad 16
1.3.2. Obserwacja 19
1.3.3. Techniki zbierania danych z wykorzystaniem fotografii 20
1.3.4. Wywiad z użyciem fotografii 21
1.3.5. Wywiad z wykorzystaniem analizy wideo 22
1.4. Opis etnograficzny 26
1.5. Autoetnografia 27
1.6. Triangulacja 28
1.7. Techniki analizy danych 29
1.7.1. Kodowanie teoretyczne 32
1.8. Problemy metodologiczne w badaniu zjawiska cielesności 34

2. Ciało – taniec – teoria 39
2.1. Wstęp 41
2.2. Perspektywa interakcjonizmu symbolicznego oraz jego podstawowe
założenia 41
2.3. Aspekty socjologiczne i psychologiczne w koncepcjach fenomenologicznych
Edmunda Husserla i Alfreda Schütza 46
2.4. Pojęcie cielesności i fenomenologia Maurice’a Merleau-Pontiego 49
2.5. Koncepcja światów społecznych 53
2.6. Perspektywa dramaturgiczna Ervinga Goffmana 59
2.7. Socjologiczne koncepcje cielesności 61
2.8. Socjologiczne i antropologiczne koncepcje tańca 71
2.9. Zarys historii tańca towarzyskiego 78

3. Ciało – taniec – działanie 85
3.1. Wstęp 87
3.2. Subświat społeczny tańca towarzyskiego – opis etnograficzny 87
3.2.1. Strategiczne wstępowanie 87
3.2.2. Rozpoczęcie kariery tanecznej 94
3.2.3. Warunki interweniujące 96
3.2.4. Instytucjonalizacja w subświecie tańca towarzyskiego 105
3.2.5. Rywalizacja 116
3.2.6. Rola sędziego i kryteria oceny tańca 122
3.2.7. Role innych osób. Taniec jako działanie społeczne 129
3.2.8. Proces stawania się tancerzem 173
3.2.9. Filozofia wyjątkowości 210
3.2.10. Wygląd tancerza 211
3.2.11. Aspekt estetyczny i konwencja tańca 217
3.2.12. Wyodrębniona rzeczywistość tańca 219
3.3. Społeczne konstruowanie cielesności – analiza interakcjonistyczna 224
3.3.1. Perspektywy postrzegania ciała. Ciało jako narzędzie, aktor, materiał 224
3.3.2. Ostrzenie narzędzia 245
3.3.3. Polerowanie narzędzia 251
3.3.4. Komunikowanie cielesności 253
3.3.5. Praca nad przestrzenią 262
3.4. Wnioski 272

Podsumowanie 275
Naturalna historia badania 283
Bibliografia 287
Załączniki 297

 

  • Tytuł: Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna
  • Autor: Dominika Byczkowska
  • ISBN Ebooka: 978-8-3796-9030-5, 9788379690305
  • Data wydania ebooka: 2014-06-26
  • Identyfikator pozycji: e_0e0o
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego