Szczegóły ebooka

Environmental Issues. Angielski dla studentów ochrony środowiska

Environmental Issues. Angielski dla studentów ochrony środowiska

Dorota Dziuba

Ebook
Niniejsza książka powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie młodych ludzi problemami szeroko pojętej ekologii i adresowana jest głównie do studentów kierunku ochrony środowiska oraz uczniów klas o profilu ekologicznym. Materiał został podzielony na pięć działów tematycznych: Air and Climate, Energy, Land, Waste, Water oraz Other Issues. Każdy z nich składa się z serii krótkich artykułów, wprowadzających słownictwo związane z danym tematem oraz towarzyszących im leksykalnych ćwiczeń utrwalających. Poszczególne działy i teksty można przerabiać w dowolnej kolejności, co zapewnia elastyczność pracy i pozwala dostosować książkę do indywidualnych wymogów programu nauczania.AIR AND CLIMATE
1. Air pollution
2. Global warming
3. Greenhouse effect
4. Ground level ozone
5. Hole in the ozone layer

ENERGY
6. Biomass
7. Fossil fuels
8. Geothermal power
9. Nuclear power
10. Renewable energy
11. Solar power
12. Wind power

LAND
13. Deforestation
14. Desertification
15. Drought
16. Forest fires
17. Land pollution
18. Mining
19. Overgrazing
20. Soil erosion
21. Urban sprawl

WASTE
22. Electronic waste
23. Hazardous waste
24. Incineration
25. Landfills
26. Recycling
27. Waste management
28. Wastewater

WATER
29. Acid rain
30. Algae bloom
31. Hydro dams
32. Marine debris
33. Oil spills
34. Water crisis
35. Water pollution

OTHER ISSUES
36. Biodiversity
37. Endangered species
38. Genetically modified food
39. Natural disasters
40. Noise


 
  • Tytuł: Environmental Issues. Angielski dla studentów ochrony środowiska
  • Autor: Dorota Dziuba
  • ISBN: 978-83-7969-191-3, 9788379691913
  • Data wydania: 2014-06-30
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0e10
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego