Szczegóły ebooka

Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce

Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce

Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Ebook

Zaletą publikacji jest usystematyzowana prezentacja funkcjonowania światowego rynku ropy naftowej oraz rynku paliw płynnych w Polsce, a także omówienie zagadnień związanych z modelowaniem zjawisk asymetrycznych. W książce przedstawiono ekonometryczną analizę efektu asymetrii w procesie kształtowania cen oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na europejskim i krajowym rynku hurtowym oraz rynku detalicznym. Wyniki przeprowadzonych badań znacznie poszerzają dotychczasową wiedzę na temat mechanizmów cenotwórczych zachodzących na rynku paliw i potwierdzają, że dostosowania cenowe na polskim rynku rafineryjnym mają w większości charakter asymetryczny.
Monografia jest skierowana szczególnie do studentów i pracowników naukowych, a także do analityków procesów gospodarczych, zwłaszcza analityków cen i rynku paliw.

Wstęp 7

1. Rynek paliw płynnych 11
1.1. Wprowadzenie 11
1.2. Rodzaje ropy naftowej 12
1.3. Produkcja i konsumpcja ropy naftowej na świecie 13
1.4. Zasoby ropy naftowej w Polsce – produkcja własna i wymiana międzynarodowa 16
1.5. Hurtowy rynek paliw w Polsce 20
1.6. Rynek detaliczny w Polsce 24
1.7. Czynniki cenotwórcze na światowym rynku ropy naftowej 26
1.8. Mechanizmy cenotwórcze na rynku paliw w Polsce 29
1.9. Podsumowanie 33

2. Asymetryczność reakcji w procesach behawioralnych – progowe modele korekty błędem 35
2.1. Wprowadzenie 35
2.2. Rodzaje asymetrii 36
2.3. Modele asymetryczne w analizach efektu asymetrii na rynku paliw 40
2.4. Asymetryczny model korekty błędem 41
2.5. Progowy autoregresyjny model korekty błędem 43
2.6. Model korekty błędem z kointegracją progową 47
2.7. Podsumowanie 49

3. Asymetryczne transmisje cen na rynku paliw w Polsce – analiza empiryczna 51
3.1. Wprowadzenie 51
3.2. Dane statystyczne i własności procesów stochastycznych 52
3.3. Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw – wyniki empiryczne 57
3.4. Podsumowanie 83

Zakończenie 85

Bibliografia 87

Spis rysunków i table 93

  • Tytuł: Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce
  • Autor: Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
  • ISBN: 978-83-796-9527-0, 9788379695270
  • Data wydania: 2015-03-17
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0e4v
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego