Helion


Szczegóły ebooka

Jurysprudencja 3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 2

Jurysprudencja 3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 2

Dążenie do integracji zewnętrznej i wewnętrznej prawoznawstwa jest zjawiskiem ciągle aktualnym i powracającym w refleksji naukowej nad prawem. Jednakże w ślad za rozwojem nauki zmienia się zarówno obszar integracji, jak i jej zakres, a zatem zmienia się pole integracji. Można to zauważyć w piśmiennictwie, a także w niniejszym tomie. Prawoznawstwo stale poszukuje nowych punktów odniesienia i nowych metod badawczych, by lepiej poznać i zrozumieć zjawisko prawne, przyjmując za punkt wyjścia wielowymiarowość prawa. Pole integracji staje się obszarem coraz gęstszych, a jednocześnie zmiennych, relacji interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych, pozwalających korzystać z dorobku naukowego rozmaitych dyscyplin badawczych z pożytkiem dla integrujących się dyscyplin, w tym szeroko rozumianego prawoznawstwa. Wskazać można wiele odmiennych pól integracji wyznaczanych w różnym czasie przez poszczególnych badaczy.
Prawo ma ścisły związek z wieloma zjawiskami społecznymi, psychicznymi, etycznymi i językowymi, bo samo też jest takim zjawiskiem w wielu odsłonach. W opracowaniu poruszono bardzo wiele niezwykle interesujących oraz inspirujących badawczo i metodologicznie zagadnień z tego zakresu.
Książka może stanowić źródło inspiracji naukowej, wzbudzić żywą dyskusję i rozwinąć dalsze zainteresowanie zjawiskiem prawnym.
 

Wstęp (Małgorzata Król, Adam Bartczak, Monika Zalewska) 7

I. WIELOWYMIAROWOŚĆ BADAŃ NAD PRAWEM
Paweł Chmielnicki, Relacje pomiędzy formalnymi i nieformalnymi elementami ładu aksjonormatywnego w ujęciu empirycznym 11
Marta Andruszkiewicz, Transdyscyplinarne związki prawoznawstwa z naukami o języku. Od języków formalnych do nurtu „prawo i literatura” 33
Jacek Srokosz, Między humanizmem a technicyzmem. Spór o model nauczania prawa w polskim dyskursie prawniczym 45
Kamil Zeidler, Estetyka prawa – ujęcie zewnętrzne i wewnętrzne 61

II. RÓŻNE PERSPEKTYWY POSTRZEGANIA PRAWA
Paweł Jabłoński, Adama Podgóreckiego hipoteza trójstopniowego działania prawa a wybrane elementy koncepcji Ericha Fromma 71
Bartosz Janik, Kilka słów o teorii pozycji normatywnych 83
Izabela Skoczeń, Marmor kontra Kelsen, czyli kto kogo i dlaczego próbuje zredukować? 91
Grzegorz Maroń, Nowy Realizm Prawny 101
Rafał Michalczak, Przypisywanie wiedzy agentom programowym 117

III. WYBRANE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA
Dorota Ferenc-Kopeć, Definicje legalne w dokumentach międzynarodowej ochrony praw człowieka 131
Iwona Rzucidło-Grochowska, Adresaci uzasadnienia sądowego a jego treść (przykład sądownictwa administracyjnego) 143
Dawid Bunikowski, Zmiany zasad odpowiedzialności prawnej przedstawicieli wybranych grup zawodowych w wyniku rozwoju nauk nad mózgiem i neuroscience 161
Anna Korzeniewska-Lasota, Alina Sarnowska, Psychologiczne i neuropsychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez sędziów 177
Sławomir Pilipiec, Możliwości wykorzystania metod socjologicznoprawnych do badania sposobu podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. Studium przypadku 185

IV. METAETYKA A PRAWO
Wojciech Dziedziak, Metaaksjologia Konstytucji RP a nonkognitywizm (zarys zagadnień podstawowych) 199
Paweł Banaś, Naturalizm w prawie 213

Autorzy 223

  • Tytuł: Jurysprudencja 3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 2
  • Autor: Adam Bartczak, Małgorzata Król, Monika Zalewska
  • ISBN Ebooka: 978-8-3796-9710-6, 9788379697106
  • Data wydania ebooka: 2015-06-11
  • Identyfikator pozycji: e_0e5s
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego