Helion


Szczegóły ebooka

 
Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału

Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału


Publikacja stanowi kontynuację refleksji nad różnymi postaciami literackiego, i nie tylko literackiego, recyklingu kanonicznych tekstów kultury, podjętej w tomie I: Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu, red. A. Izdebska, D. Szajnert, Łódź 2015. Tematyka tomu II dotyczy zatem zagadnień związanych z wielorako rozumianym prze-pisywaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przemian, które zaszły w kulturze w ostatnich latach. Autorzy tropią te zagadnienia na rozmaitych obszarach, takich jak: historia literaturoznawstwa, relacje literatura – nauka, biografistyka, formy autobiograficzne i inne gatunki, konwencje i strategie tekstowe, skupiając się na tym, kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i po co prze-pisuje.
Tom Literatura prze-pisana II jest pokłosiem drugiej edycji konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej UŁ w maju 2015 r.
 

Wstęp 7

Część I
Danuta Ulicka, Jak być dobrym historykiem (polskiej nauki o literaturze)? 13
Elżbieta Konończuk, Figury prze-pisywania historii. Teoria narracji historycznej Jerzego Limona 41
Maria Tarnogórska, Podwójne życie „Alicji”, czyli Kraina Czarów w kulturze literackiej i naukowej 53

Część II
Aleksandra Chomiuk, To samo, ale inaczej. O przepisywaniu biografii 71
Artur Hellich, Tożsamość improwizowana. Na przykładzie prozy Kazimierza Brandysa i Zofii Mitosek 89
Katarzyna Wądolny-Tatar, Przepisana biografia matki. O „Małej Zagładzie” Anny Janko w perspektywie pamięci biodziedzicznej 109
Julia Dynkowska, Ekfraza jako apokryf. O powieści „Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya” Jacka Dehnela 123
Leszek Karczewski, Komiksiara z suchymi oczami. „Fun Home” Alison Bechdel jako krypto-bio-grafia 135

Część III
Anna Skubaczewska-Pniewska, „Niepomierna intertekstualność”, czyli powieść uniwersytecka między romansem a kryminałem 147
Adela Kobelska, Przepisywanie miasta. Poznańskie „przechadzkowniki” jako lokalny gatunek miejski 159
Agnieszka Karpowicz, Przepisywanie pisania. „Nikiforma” jako proces społeczny 175
Elżbieta Sidoruk, Przepisywanie jako element strategii satyrycznej 191
Agnieszka Izdebska, Literatura prze-słuchana przez owce, czyli o pożytkach z lektury 209
Monika Górska-Olesińska, Kolektywne „prze-pisywanie” e-literatury 223
Marta Rakoczy, Cielesność i materialność pisma, czyli o tym, co w piśmie pozajęzykowe 233

Indeks nazwisk 251