Helion


Szczegóły ebooka

Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Tracing Tadeusz Sławek's Routes

Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Tracing Tadeusz Sławek's Routes

Dwujęzyczny tom Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz Sławek’s Routes to zbiór artykułów, esejów, wspomnień i wierszy dedykowanych Tadeuszowi Sławkowi przez współpracowników, uczniów i przyjaciół w siedemdziesięciolecie Jego urodzin. Książka ta stanowi rozpisany na wiele głosów dialog toczący się wokół bogatej spuścizny literackiej, akademickiej i filozoficznej Profesora, mający ambicję prześledzenia Jego idiosynkratycznych ścieżek, jak też wytyczenia dróg własnych, kluczących niejasno wokół lub przecinających się z wielotorową myślą Jubilata. Publikacji patronuje homerycka metafora polytropos, czyli idea Odyseuszowej wielodrożności, polimorficzności, sprytu i inwencji, która ma jednocześnie znaczenie językowe: politropia to sztuka stosowania wielości figur i tropów, retoryczna zmyślność, mistrzostwo w posługiwaniu się słowem, a zarazem zwielokrotniona odpowiedź na różnorodność doświadczenia. Mnogie drogi języka krzyżują się zatem ze splątanymi drogami świata, dając początek wielowątkowej opowieści. Głęboko relacyjna, dialogiczna perspektywa podkreślona jest również specyficznym układem słowno-przestrzennym książki, która za Tadeuszem Sławkiem skupia się na kreśleniu związków za pomocą drobiazgów językowych: przyimków i spójników, artykułując w ten sposób zredukowaną do minimum, a zarazem zdynamizowaną filozofię słowa i bycia.

Spis treści

 

Obywatel Ulisses, czyli najkrótszy toast (Zbigniew Kadłubek) / 8

Citizen Ulysses, or the Shortest Toast (Zbigniew Kadłubek) / 10

 

o/wokół

 

Jacek Gutorow: Intensywność bycia. Tadeuszowi Sławkowi na urodziny / 15

Richard Terdiman: Thirty-Four Years. History (Improbable); Friendship (Unforeseen) / 20

Leonard Neuger: Podania, oświadczenia i ciasto / 33

 

z/wraz

 

Michał Paweł Markowski: From Nation to Fascination: A Personal Story / 47

 

Stanisław Obirek: Niezłomna wiara w siłę słowa / 62

 

Cezary Wodziński: …Seine wunderbare Hände! Heraklit, Heidegger, Hitler / 67

 

po/między

 

Krystian Roleder: Tadeusz Sławek częściowo poznany / 103

 

Jacek Kurek: Gniew, smutek i dobroć / 107

 

Maciej Melecki: Zatarcia / 118

 

przy/obok

 

Aleksandra Kunce: Tokijska filiżanka. Miejsce i przyjaźń / 125

 

Krzysztof Uniłowski: Gościnność krytyki / 138

 

Krzysztof Czyżewski: Obcowanie / 158

 

pośród/u

 

Krzysztof Siwczyk: Przepastność / 171

 

Beata Mytych-Forajter: Uczyć się od dzieci / 174

 

Marta Zając: Ojcostwo inaczej. O koniecznych strukturach urojeniowych według Antoniego Kępińskiego / 187

 

Piotr Nowak: Żywi przeciw umarłym / 197

 

za/zza

 

Tadeusz Rachwał: On All Fours. On Manimals, Animots, and Other Creaturely Beings / 209

 

Alina Mitek-Dziemba: Przemoc i piękno. O teologii i estetyce zwierząt na marginesie pisarstwa Annie Dillard oraz Tadeusza Sławka / 228

 

Gabriela Marszołek: The Time Being of Gary Snyder’s “Stories in the Night” / 252

 

Maria Korusiewicz: Wiersze / 259

 

nad/pod

 

Agata Bielik-Robson: Romantic Rationality / 265

 

Anna Czarnowus: Boundaries and Laughter in the Chester Noah’s Flood / 277

 

Marek Wilczyński: Liminal Spaces in Annie Trumbull Slosson’s Local Color Fiction / 290

 

Jerzy Jarniewicz: Suplement do czerni i bieli albo wracając do Dróżdża / 299

 

w/od/do

 

Karolina Pospiszil: Gdzie-nie-gdzie. Kilka refleksji o miejscach poruszonych / 309

 

Ewa Ogłoza: W Szwecji – z Hansem Christianem Andersenem / 322

 

Tomasz Gęsina: „Nowe słownictwo, nowa praktyka, nowe światowanie”. Geopoetyka Kennetha White’a / 340

 

Józef Olejniczak: Aby śląskie dawało do myślenia... / 356

 

przez/na wskroś

 

Adrian Gleń: Co można nakazać własnemu językowi? Glosy do wiersza Tadeusza Sławka z tomu O głodzie / 365

 

Ryszard Koziołek: Włosy Absaloma / 377

 

Grzegorz Olszański: U-chodzenie (sample liryczne) / 389

 

Leszek Drong: Limeryki akademickie / 394

 

bez/zamiast

 

Małgorzata Grzegorzewska: Reading in the Dark. Some Remarks on William Wordsworth’s Invocation to the Wisdom and Spirit of the Universe and the Memory of the Fall / 401

 

Ireneusz Gielata: „Jak bardzo kochasz Nic” – rzecz o sześciokątnych płatkach śniegu / 419

 

Joanna Soćko: „Nic” do powiedzenia / 434

 

a/i/u

 

Widok podwójny. Rozmowa z Bogdanem Mizerskim / 449

 

Adam Poprawa: Asynchronie / 460

 

dzięki/dla

 

Małgorzata Nitka: A Tour of Reading: “The Man of the Crowd” / 475

 

Suzanne Stern-Gillet: Sophocles’ Philoctetes: A Proto-Aristotelian Drama / 489

 

Andrzej Wicher: Andrzej Gałka’s Polish “Pieśń o Wiklefie” (“Song on Wycliffe”) as an Attempt to Politicise Philosophical Realism / 501

 

Donald Wesling: Bakhtin, Pushkin, and the Co-Creativity of Those Who Understand / 510

 

w stronę/ku

 

Zbigniew Kadłubek: Salto vitale / 527

 

Zofia Ratajczak: Wiedza i wiara. O możliwości dialogu między naukami o człowieku / 537

 

Adam Dziadek: Tadeusz Sławek o otchłaniach Trakla / 554

 

Ryszard W. Wolny: Waiting as Gelassenheit and Freedom / 559

 

po/poza

 

Andrzej Szuba: Postscripta dla Tadeusza / 573

 

Piotr Bogalecki: Tadeusz Sławek: stawka mniejsza (przypis) / 575

 

Zdania ze Sławka. Antologia subiektywna / 589

 

Bibliografia prac prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka 1970–2015 (wybór) / 599

Publikacje autorskie i współautorskie (naukowe, eseistyczne, krytyczne) / 599

Publikacje redagowane i współredagowane / 618

Twórczość literacka / 620

Przekłady / 621

Dyskografia [wspólnie z Bogdanem Mizerskim] / 624

  • Tytuł: Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Tracing Tadeusz Sławek's Routes
  • Autor: red. Piotr Bogalecki, Zbigniew Kadłubek, Alina Mitek-Dziemba, Karolina Pospiszil
  • ISBN Ebooka: 978-8-3226-3009-9, 9788322630099
  • Data wydania ebooka: 2017-01-20
  • Identyfikator pozycji: e_0fo4
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego