Szczegóły ebooka

Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury

Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury

Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski

Ebook

Autorzy podjęli próbę ukazania ewolucji zarządzania od końca XIX do początku XXI wieku. Dzielą opisywany okres na trzy różniące się etapy - industrialny, modernistyczny i informacyjny. W przystępny sposób przedstawiają, jak zmiana warunków zewnętrznych skutkowała ewolucją narzędzi zarządzania w przestrzeni organizacyjnej. Wychodząc od zmian technicznych, poprzez zmiany społeczno-gospodarcze, prezentacja organizacji osadzona jest w szerszym kontekście. Czytelnik może więc poznać zarówno logikę otoczenia, uczestników organizacji, jak i ich wpływ na logikę jej funkcjonowania. Proponowany model wsparty jest przez jasny i uporządkowany wywód, znajdujący odbicie w strukturze. Rozdziały poświęcone zarządzaniu w przestrzeni organizacyjnej w każdym z okresów powielają logiczną strukturę - w każdym, poza nakreśleniem tła technologiczno-społeczno-gospodarczego, zobrazowane są zmiany zachodzące w obszarze struktury, strategii i kultury organizacyjnej charakterystyczne dla danego okresu. Podstawą do wyodrębnienia okresów poza zmianami technologicznymi jest też odrębna logika kierująca zarządzaniem - czytelnik obserwuje, jak w wyniku rozwoju technologicznego i społecznego w organizacjach zachodzi ewolucja, a najważniejszym instrumentem zarządzania staje się odpowiednio: struktura, strategia i wreszcie kultura. Zmiana ta znajduje odbicie w przejściu od prymatu wydajności, przez prymat konkurencyjności, do obowiązującego dziś prymatu przedsiębiorczości. Na uwagę zasługuje szczególnie opis okresu informacyjnego, który wymusza swoistą syntezę, na pierwszy rzut oka sprzecznych, rozwiązań przyjętych we wcześniejszych okresach.
Zaprezentowany model pozwala zrozumieć charakter i logikę zachodzącej ewolucji. Atrakcyjny język czyni publikację wartą polecenia studentom zarządzania, może ona również stanowić cenne źródło wiedzy dla praktyków.
Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Agnieszki Sitko-Lutek
 

WSTĘP 7

ROZDZIAŁ 1. PRZESTRZEŃ ORGANIZACYJNA 9
1.1 Cel, przedmiot i granice zarządzania 9
1.2 Zewnętrzne elementy przestrzeni organizacyjnej 14
1.2.1 Technika 14
1.2.2 Rynek 15
1.3 Wewnętrzne elementy przestrzeni organizacyjnej 18
1.3.1 Struktura 18
1.3.2 Strategia 20
1.3.3 Kultura 23
1.4 Trzy typy przestrzeni organizacyjnej 27

ROZDZIAŁ 2. OKRES INDUSTRIALNY 33
2.1 Technika i rynek na początku XX wieku 33
2.2 Organizacja mechanistyczna 37
2.3 Dominacja struktury 40
2.4 Restrykcyjna kultura organizacyjna 47

ROZDZIAŁ 3. OKRES MODERNISTYCZNY 55
3.1 Początki globalizacji i rewolucji informacyjnej 55
3.2 Organizacja otwarta, czyli dominacja strategii 61
3.3 Struktura elastyczna 67
3.4 Liberalna kultura organizacyjna 73

ROZDZIAŁ 4. OKRES INFORMACYJNY 79
4.1 Skutki rozwoju Internetu 79
4.2 Organizacja bez granic 85
4.3 Hiperelastyczność w zarządzaniu projektami w przestrzeni wirtualnej 89
4.4 Pragmatyczna kultura organizacyjna 94

ZAKOŃCZENIE 101

BIBLIOGRAFIA 107

  • Tytuł: Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury
  • Autor: Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski
  • ISBN: 978-8-3808-8429-8, 9788380884298
  • Data wydania: 2017-01-25
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0fq6
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego