Szczegóły ebooka

Zadania z chemii ogólnej i analitycznej

Zadania z chemii ogólnej i analitycznej

Red. Teresa Znamierowska

Ebook

Umiejętność rozwiązywania zadań z chemii ogólnej i analitycznej stanowi podstawę lepszego i głębszego rozumienia procesów chemicznych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów na wydziale liczba godzin wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz ćwiczeń rachunkowych jest bardzo ograniczona. Obliguje to studentów wydziału do znacznej samodzielności w zdobywaniu wiedzy z tego przedmiotu. Studenci wydziału rekrutują się z różnych szkół średnich, dlatego zakres ich wiadomości z chemii jest bardzo zróżnicowany.