Szczegóły ebooka

Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku

Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku

Barbara Ocicka, Magda Zięba

Ebook
Publikacja monografii „Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku” jest jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw – SKN SCM, działające przy Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zostało ono utworzone w 2013 roku. Zrzesza studentów, których ambitne inicjatywy i projekty udowadniają, jak inspirującym i interesującym zagadnieniem jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Żądni wiedzy i chcący poszerzać własne horyzonty Członkowie SKN SCM systematycznie od trzech lat organizują ogólnopolską konferencję naukową, w której uczestniczą zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak i praktyki gospodarczej. Wydarzenie stwarza możliwość prezentacji wyników badań i analiz prowadzonych przez młodych naukowców, w szczególności doktorantów i studentów. Stanowi także wyjątkowe forum wymiany ich wiedzy i doświadczeń z menedżerami logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów zgłoszonych na III edycję konferencji, które udowodniły, jak ważnym i pasjonującym tematem są innowacje w łańcuchach dostaw.
Monografia może stanowić inspirację dla kolejnych pokoleń Członków SKN SCM i innych organizacji akademickich w myśl mantry życiowej wielkiego wizjonera i innowatora Steva Jobsa stay hungry, stay foolish, którą podzielił się z Absolwentami Uniwersytetu Stanford w 2005 roku. Słowa te, dla wielu młodych ludzi na całym świecie, stanowią inspirację do działania, rozwoju, chęci poznawania nowych rzeczy. Dziękujemy wszystkim, którzy prezentując taką postawę, przyczynili się do sukcesu konferencji w 2016 roku, a w szczególności Autorom za przygotowanie artykułów. Realizacja projektów służących rozwijaniu pasji społeczności młodych logistyków stanowi ogromny zaszczyt dla Członków Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Łańcuchem Dostaw, zgodnie z jego misją każdy z nas jest ogniwem, wartość tworzymy razem!
 
 Wprowadzenie, Barbara OCICKA, Magda ZIĘBA 7

1. Wpływ digitalizacji na zarządzanie łańcuchem dostaw, Oktawia BOGUSZ, 9

2. Zarządzanie informacjami jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcucha dostaw w kontekście koncepcji Big Data, Jakub BRZEZIŃSKI. 21

3. Integracja łańcuchów dostaw poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i systemów informatycznych, Barbara DUNIN-SULIGOSTOWSKA, Joanna SOWA 31

4. Dobre praktyki w obsłudze ładunków skonteneryzowanych w Porcie Szczecin, Mateusz DZIECHCIARZ 41

5. Zrównoważone praktyki biznesowe w systemie zaopatrzenia przedsiębiorstwa − kryteria środowiskowe i społeczne oceny i segmentacji dostawców, Bożena GAJDZIK 51

6. Wprowadzenie do oceny współpracy w łańcuchu dostaw na przykładzie operatora terminala kontenerowego i centrum logistycznego, Aleksandra JANECZEK, Zuzanna NOWAK 59

7. Łańcuch dostaw lean czy agile – jak efektywnie i innowacyjnie zarządzać łańcuchem dostaw? Katarzyna KOWALSKA, Justyna SIKORA 69

8. Wpływ automatyzacji i cyfryzacji na kształtowanie standardów obsługi klienta w usługach transportowych, Marta LESZCZYŃSKA, Agata LEWANDOWSKA 79

9. Rozwój produktów polskiego przemysłu elektromaszynowego na przykładzie przedsiębiorstwa PESA Bydgoszcz S.A., Patryk MIKOŁAJCZYK 91

10. Grupy zakupowe jako innowacja organizacyjna w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Joanna PIORUNOWSKA-KOKOSZKO 103

11. Metody doskonalenia procesów i produktów na przykładzie japońskich technik zarządzania, Aleksandra REŃDA, Anita SIERADZKA 115

12. Technologie przewozu i przeładunku elementów elektrowni wiatrowych w łańcuchu dostaw, Katarzyna TELEGA 127

13. Subtropolis jako alternatywa dla tradycyjnych metod składowania zapasów, Aleksander WOJTOWICZ 135

14. Zastosowanie modeli biznesowych uwzględniających e-commerce, Natalia WÓJCIK 143

15. Internet Fizyczny jako przełom w zarządzaniu łańcuchami dostaw, Magda ZIĘBA 153
  • Tytuł: Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku
  • Autor: Barbara Ocicka, Magda Zięba
  • ISBN: 978-83-808-8497-7, 9788380884977
  • Data wydania: 2017-03-17
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0gy5
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego