Helion


Szczegóły ebooka

Antropolog jako audytor wewnętrzny

Antropolog jako audytor wewnętrzny


Książka przybliża zarówno obszar zainteresowań antropologii kulturowej, jak i zakres działania audytu wewnętrznego. Autorka, były audytor wewnętrzny, a obecny antropolog kultury, zauważa podobieństwa między tymi dwoma dziedzinami i pragnie zwrócić na nie uwagę absolwentów, studentów oraz kandydatów na studia, wskazując jednocześnie ciekawą możliwość zatrudnienia. Swoje rozważania kieruje także do audytorów wewnętrznych, którym proponuje wartościową wiedzę z zakresu antropologii kulturowej, jako przydatne narzędzie ułatwiające pracę szczególnie w środowisku korporacji międzynarodowych. W świecie, w którym coraz częściej kładzie się nacisk na procedury, etyczność badań, jakość oraz mierzalność i policzalność - warto zastosować szerszą perspektywę i badać organizacje na sposób antropologiczny, nie tylko ekonomiczno-prawny.

Książka została napisana w sposób odzwierciedlający tok badań - wprowadza czytelnika w zamysł autorki, przybliża inspiracje stojące za takim wyborem tematu, a następnie prezentuje drogę, jaką autorka przeszła z badanymi - od prezentacji antropologii kulturowej oraz audytu wewnętrznego, przez skoncentrowanie na pracy etnologów zatrudnionych w korporacjach aż do rozważań o możliwości zatrudnienia absolwentów antropologii kulturowej w audycie.

Książka prezentuje ciekawą perspektywę praktyka, który zyskując wiedzę i doświadczenie etnologiczne, zauważa przydatność tychże w pracy audytora wewnętrznego i dzieli się swoimi spostrzeżeniami, nakierowując czytelnika na te podobieństwa i oczekując aktywnego odczytywania treści.

Podziękowania          7

Krótkie wprowadzenie            9

 

Rozdział 1. Uwagi wstępne 11

  1. Źródła inspiracji         11
  2. Poszukiwanie definicji i narzędzi           15
  3. Metody antropologii kulturowej            26

 

Rozdział 2. Antropologia kulturowa dla mniej wtajemniczonych                35

  1. Antropologia kulturowa           35
  2. Antropolog kultury   43
  3. Antropologia zaangażowana   46
  4. Etnografia organizacji               53
  5. Propozycje zastosowań wiedzy antropologicznej               62

 

Rozdział 3. Audyt wewnętrzny dla mniej wtajemniczonych         69

  1. Audyt wewnętrzny    69
  2. Historia audytu wewnętrznego              76
  3. Audytor wewnętrzny               81
  4. Metody pracy audytora wewnętrznego               86
  5. Audyt wewnętrzny a antropologia kulturowa     90

 

Rozdział 4. Projekt: antropolog w korporacji, czyli o zastosowaniu wiedzy             107

  1. Wybór studiów          107
  2. Konfrontacja z rzeczywistością              117
  3. Antropolog kultury w korporacji           121
  4. Antropolog kulturowy w audycie wewnętrznym – podsumowanie badań       125
  5. Dlaczego warto rozważyć zatrudnienie antropologa kulturowego w audycie wewnętrznym?              133

 

Rozdział 5. Zamiast zaleceń poaudytowych     137

 

Bibliografia           143