Helion


Szczegóły ebooka

Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Książka dotyczy losów dorosłych osób, które w latach 1970-1990 były wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim domów dziecka. Autorka charakteryzuje w układzie chronologicznym kolejne fazy życia narratorów wraz z uwarunkowaniami tych faz oraz ukazuje zróżnicowanie przebiegu biografii badanych w okresie dorosłości. Udowadnia przy tym, że dość powszechne, jak się zdaje, przekonanie o klęsce życiowej, stanowiącej nieuchronny efekt instytucjonalizacji w dzieciństwie, nie jest prawdziwe. Opracowanie osadzone jest w tradycjach socjologii jakościowej, w szczególności socjologii biografistycznej. W jego zakończeniu zamieszczono rekomendacje dla instytucji polityki społecznej i organizacji pozarządowych. Książka z pewnością wzbudzi zainteresowanie nie tylko badaczy i studentów nauk społecznych, ale także praktyków - pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi ze środowisk defaworyzowanych i z ich rodzinami.

Wstęp 11

Rozdział 1. Ramy metodologiczne opracowania. Inspiracje teoretyczne 19

Rozdział 2. Dziecięce trajektorie cierpienia 37

Rozdział 3. Instytucjonalizacja jako doświadczenie biograficzne 59

Rozdział 4. Od adolescencji do wczesnej dorosłości – usamodzielnienie jako krytyczny biograficzny punkt zwrotny 87

Rozdział 5. Dorosłość wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 119

Zakończenie – uwarunkowania losów życiowych narratorów i rekomendacje 153

Bibliografia 163

Aneks nr 1. Zasady transkrypcji wywiadów 171

Aneks nr 2. Sytuacja życiowa narratorów w okresie przeprowadzania wywiadów (2011–2013) 172

  • Tytuł: Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna
  • Autor: Agnieszka Golczyńska- Grondas
  • ISBN Ebooka: 978-8-3808-8483-0, 9788380884830
  • Data wydania ebooka: 2017-04-20
  • Identyfikator pozycji: e_0hk5
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego