Helion


Szczegóły ebooka

Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi

Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi

W publikacji autorka zajęła się czasem wyznaczającym specyficzny rytm, ciągłość i przemijanie kolejnych pokoleń, ich relacji społecznych odłożonych w przestrzeni. Zawarte w książce analizy pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko jej mieszkańców, tożsamość struktury miejskiej, ale także czynniki kształtujące wyobrażenia osób o danym miejscu, w tym wypadku Łodzi. Problem podjęty w pracy jest ważny zarówno z poznawczej, jak i praktycznej perspektywy związanej z odpowiednim kształtowaniem przestrzeni miasta - nowoczesnego, a jednocześnie niewykorzenionego z tradycji i tożsamości danego miejsca, w którym ludzie czuliby się dobrze, mogąc odnaleźć punkty odniesienia do przeszłości i do przyszłości.

Publikacja powinna zainteresować naukowców zajmujących się problematyką miejską, studentów geografii, gospodarki przestrzennej, architektury, pracowników biur promocji miast oraz łodzian.

Wprowadzenie 7

Rozdział I. Teoretyczne podstawy rozważań nad czasem 21

Wybrane koncepcje i rodzaje czasu w filozofii i naukach społecznych 21

Ujęcie czasu w geografii. Od badań przestrzeni w czasie do czasoprzestrzeni 25

Wymiary czasu w przestrzeni miasta 29

Pomiędzy ewolucją krajobrazu a codziennym rytmem miasta 29

Czas w trialektycznej przestrzeni miasta 33

Rozdział II. Zapisywanie czasu w przestrzeni miasta. Łódź postrzegana 35

Od rolniczego miasteczka do miasta wielkiego przemysłu 35

Transformacja w Łodzi. Czas gwałtownych zmian 42

Przyszłość Łodzi w planach rozwoju miasta 48

Rozdział III. Wizualizacja czasu w przestrzeni miasta. Łódź wyobrażana 53

Obraz Łodzi w planach miasta 53

Obraz Łodzi na widokówkach 60

Właściwości i funkcje widokówek 60

Symbole miasta i „znaki czasu” 62

Pomiędzy trwaniem a zmianą ‒ ulica Piotrkowska w Łodzi 66

Symbole czasu w przestrzeni miasta 68

Rozdział IV. Odczytywanie i interpetacja czasu w przestrzeni miasta. Łódź przeżywana 79

Społeczna interpretacja dynamiki miasta 79

Wzrost i upadek 79

Nierówne tempo miasta 88

Bezruch 94

Powrót do przeszłości – pamięć miejsc 97

Sposoby orientacji w czasie 98

Cykliczność miasta 98

Miasto inne niż zwykle 101

Zakończenie 105

Literatura 109

Materiały źródłowe 114

Spis tabel, rysunków i fotografii 117

Załączniki 121

Time in the city. The case of Łódź (Summary) 123

  • Tytuł: Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi
  • Autor: Paulina Tobiasz-Lis
  • ISBN Ebooka: 978-8-3808-8380-2, 9788380883802
  • Data wydania ebooka: 2017-04-20
  • Identyfikator pozycji: e_0hkb
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego