Helion


Szczegóły ebooka

 
Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 16

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 16


Dziewięć artykułów będących efektem badawczych prac politologów z katowickiego ośrodka naukowego i przedstawicieli innych krajowych jednostek naukowo-badawczych to zawartość 16. tomu wydawnictwa ciągłego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” firmowanego przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.  Teksty – jak zawsze – pomieszczono w działach tematycznych. Tym razem są to: „Systemy polityczne i gospodarcze”, „Stosunki międzynarodowe”, „Komunikowanie społeczne” oraz „Myśl polityczna”.

W pierwszym z działów znalazły się dwa teksty. Sławomir Czech główny problem swojego artykułu zawarł w pytaniu o przyczyny wyjątkowej kondycji szwedzkiej gospodarki oraz finansów publicznych po recesji 2008‒2009. Drugi artykuł w dziale, autorstwa Katarzyny Todos, zawiera tezę,  że właściwe funkcjonowanie systemu praw i wolności człowieka i obywatela jest możliwe pod warunkiem istnienia środków umożliwiających ich egzekwowanie.

W dziale drugim pomieszczono trzy teksty. Kazimierz Jóskowiak analizuje kwestię współpracy terytorialnej i jej instrumenty prawne w WE i UE oraz przedstawia mechanizmy nią rządzące. Łukasz Wojcieszak, charakteryzuje Szanghajską Organizację Współpracy z uwzględnieniem jej tendencji do ewoluowania od organizacji bezpieczeństwa, zwłaszcza militarnego, do stowarzyszenia skupionego na współpracy i integracji gospodarczej. Justyna Łapaj analizując problem Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt narkotyków, przedstawia specyfikę latynoamerykańskiego systemu penitencjarnego.

Dział „Komunikowanie społeczne” otwiera artykuł Stanisława Michalczyka analizującego politykę medialną z  odwołaniem się do płaszczyzn regulacji: government i governance. Katarzyna Brzoza podjęła kwestię udziału kobiet w wyborach parlamentarnych, akcentując rolę, miejsce i wykreowany wizerunek medialny liderek czołowych partii podczas kampanii wyborczej w 2015 r. Dariusz Krawczyk koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych  w odniesieniu do prasy samorządowej, zwracając uwagę skutki wchłaniania mediów tradycyjnych przez cyberprzestrzeń.

Ostatni artykuł w niniejszym tomie został włączony do działu „Myśl polityczna”. Jest to tekst  Małgorzaty Zarębskiej, która analizuje treść ogłoszonej w maju 2015 roku encykliki papieskiej Laudato si’, zastanawiając się, czy więcej w niej tradycji Kościoła, czy nowego spojrzenia na  konkretne problemy społeczne.

Spis treści

 

Od Redakcji / 9

 

Systemy polityczne i gospodarcze

Sławomir Czech: O źródłach dobrych instytucji i makroekonomicznej stabilności: ekonomia

polityczna szwedzkiego kryzysu 2008—2009 / 15

Katarzyna Todos: Środki ochrony konstytucyjnych praw i wolności / 40

 

Stosunki międzynarodowe

Kazimierz Jóskowiak: Instytucjonalizacja współpracy terytorialnej w Unii Europejskiej

na przykładzie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej / 69

Łukasz Wojcieszak: Ewolucja Szanghajskiej Organizacji Współpracy — od militarnego

do gospodarczego wymiaru kooperacji? / 95

Justyna Łapaj: Sytuacja Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt

narkotyków w kontekście kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Ekwadorze / 118

 

Komunikowanie społeczne

Stanisław Michalczyk: Polityka medialna jako teoria i praktyka regulacyjna / 147

Katarzyna Brzoza: „Kobieca twarz” wyborów parlamentarnych w Polsce w 2015 roku.

Perspektywa politologiczno-medioznawcza / 167

Dariusz Krawczyk: Prasa samorządowa w cyberprzestrzeni. Nowy wymiar polityki

informacyjnej gmin i powiatów? / 193

 

Myśl polityczna

Małgorzata Zarębska: Encyklika Laudato si’ papieża Franciszka. Kontynuacja tradycji

Kościoła czy próba nowego spojrzenia? / 211

 

Noty o Autorach / 225