Helion


Szczegóły ebooka

Argumentacja, myślenie, działanie. Bibliotheca Philosophica 1(2016)

Argumentacja, myślenie, działanie. Bibliotheca Philosophica 1(2016)


Argumentacja, myślenie, działanie jest pierwszym tomem nowej serii wydawniczej „Bibliotheca Philosophica”, która nawiązuje do tradycji wydawanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica”. W publikacji znajduje się siedem esejów poświęconych szeroko rozumianej teorii argumentacji. Czytelnik znajdzie wśród nich pogłębioną analizę argumentów oraz kontrargumentów (eseje 1–3), omówienie zagadnienia wykorzystania retoryki w nauce (esej 4), rozważania dotyczące perswazyjnej roli metafory w argumentacji (esej 5), wpływu manipulacji na myślenie (esej 6), a także manipulacji jako działania (esej 7). Autorzy tekstów są związani z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Książka może być przydatna dla osób interesujących się argumentacją, perswazją i manipulacją zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki.

Ryszard Kleszcz, Janusz Maciaszek – Wprowadzenie 5

Ryszard Kleszcz – Uwagi o argumencie ad absurdum 9

Andrzej Indrzejczak, Beata Promińska – Uwagi o formach kontrargumentacji 27

Piotr Sękowski – Formalne aspekty argumentu z autorytetu 41

Janusz Kaczmarek – Retoryka w nauce? 53

Daniel Maliński – Metafora w nowej retoryce Chaima Perelmana i logice nieformalnej Daniela H. Cohena 63

Piotr Łukowski – (Nie)myślenie granfalonem 81

Janusz Maciaszek – Trzy typy manipulacji z punktu widzenia teorii działania 99