Helion


Szczegóły ebooka

Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim

W publikacji zaprezentowano problematykę akademickiego kształcenia bibliotekarzy i pracowników książki. Autorzy wiążą wątki dydaktyczno-naukowe z aktualną sytuacją studiów poświęconych kształceniu przygotowującemu do badań i całokształtu prac bibliologicznych w Polsce. Tekstom naukowym towarzyszą materiały dokumentacyjne i faktograficzne związane z jubileuszem 70-lecia Katedry Bibliotekoznawstwa na UŁ oraz I zjazdem absolwentów studiów bibliotecznych.

Wstęp   7

 

Część I. Ewolucja modelu akademickiego kształcenia bibliotekarzy w latach 1945–2015                9

Stanisława Kurek-Kokocińska – Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w UŁ w siedem- dziesiątą rocznicę. Podsumowania               11

Bożena Koredczuk – Zmiany w programie kształcenia bibliotekarzy w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2005–2015         37

Małgorzata Janiak – Zarządzanie informacją: zmiany w procesie kształcenia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego        49

Agnieszka Fluda-Krokos – Problematyka kształcenia akademickiego pracowników bibliotek i informacji naukowej na łamach czasopism specjalistycznych (1945–2015)            67

Maria Juda – Problematyka historyczno-bibliologiczna w kształceniu akademickim na ziemiach polskich w zakresie bibliologii i informatologii 95

Jadwiga Konieczna – Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ jako ośrodek badań bibliologicznych (1945–2015)    107

Katarzyna Zimnoch – Kształcenie bibliotekarzy na Uniwersytecie w Białymstoku (1991–2015) 127

 

Część II. I zjazd Absolwentów Studiów Bibliotekoznawczych i Informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim           137

Wykaz pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–2015             139

Spis adresów Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–2015            143

Wspomnienia Absolwentów     145

Jadwiga Piotrowska – Od studiowania do wspominania               147

Jan Janiak – Moja dydaktyczna inicjacja               151

Barbara Saletra – Wspomnienie studiów             155

Piotr Szeligowski – Wspomnienie studiów          159

Iwona Sójkowska – Studia bibliotekoznawcze na UŁ, to była dobra decyzja       161

Paula Gamus – Wspomnienie studiów  165

 

Część III. Dokumentacja Konferencji Jubileuszowej i I Zjazdu Absolwentów w 2015 r.   169

Plakat Konferencji          170

Program Konferencji     171

Program I Zjazdu Absolwentów               172

Dokumenty gratulacyjne             173

Dokumentacja fotograficzna     187

 

Indeks osób       201

  • Tytuł: Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim
  • Autor: Jadwiga Konieczna, Stanisława Kurek-Kokocińska
  • ISBN Ebooka: 978-83-808-8382-6, 9788380883826
  • Data wydania ebooka: 2017-07-28
  • Identyfikator pozycji: e_0lu4
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego