Helion


Szczegóły ebooka

 
Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej logistyki miejskiej. Na przykładzie Łodzi

Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej logistyki miejskiej. Na przykładzie Łodzi


Przyczyn wypadków i kolizji drogowych jest wiele, jednak nie zawsze zdarzenia te są zupełnie przypadkowe. Można odnaleźć zależności, które wskażą, jak im zapobiegać, np. poprzez modernizację infrastruktury drogowej. Działania zmierzające do podnoszenia bezpieczeństwa na drogach są trudne i nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty, ale mimo wszystko należy je podejmować. Autorzy niniejszej monografii dołożyli wszelkich starań, aby zidentyfikować przyczyny zagrożeń na siedmiu najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach w Łodzi. Ponadto opracowali propozycje modernizacji infrastruktury drogowej w taki sposób, żeby dążyć do wyeliminowania wypadków i kolizji zdarzających się na tych skrzyżowaniach.

Wstęp 9

 

 1. Infrastruktura drogowa miast 11
 2. Sposoby zapewniania bezpieczeństwa w miejskim ruchu drogowym 15
 3. Metodyka analizy danych z badanych skrzyżowań 21
 4. Analiza sytuacji na wybranych skrzyżowaniach w Łodzi wraz z propozycją ich modernizacji 25
  1. Skrzyżowanie Paderewskiego/Pabianicka 25
  2. Skrzyżowanie Włókniarzy/Bandurskiego 36
  3. Skrzyżowanie Strykowska/Wojska Polskiego 47
  4. Skrzyżowanie Rydza Śmigłego/Piłsudskiego 59
  5. Skrzyżowanie Mickiewicza/Żeromskiego 69
  6. Skrzyżowanie Włókniarzy/Sikorskiego 78
  7. Skrzyżowanie Włókniarzy/Limanowskiego 88

 

Zakończenie 99

Bibliografia 101

Załączniki 103

Spis tabel 171

Spis wykresów 171

Spis map 173

Spis rysunków 175

Spis zdjęć 175

Spis diagramów 175

Spis wydruków komputerowych 177

Spis załączników 179