Helion


Szczegóły ebooka

Bazary. Kooperacja czy konkurencja?

Bazary. Kooperacja czy konkurencja?

Książka dotyczy relacji między kupcami na targowiskach polskich i warunków, w jakich one przebiegają. Autor opisuje działania ekonomiczne kupców, ukierunkowane na sprzedaż i zysk oraz działania społeczne, czyli budowanie i zarządzanie relacjami z pozostałymi sprzedającymi na targowiskach, balansującymi między kooperacją a konkurencją. Książka zawiera barwne opisy trajektorii zakupów klientów, strategie manipulowania klientami, liczne taktyki i racjonalizacje kupców wobec siebie, a także kategoryzacje towarów i klientów. Dzięki temu czytelnik uzyskuje obraz społeczności kupieckiej z jej skomplikowanymi podziałami wewnętrznymi i wielowymiarowymi nierównościami.

Publikacja jest kierowana zarówno do socjologów, antropologów, ekonomistów zorientowanych społecznie, jak również działaczy i urzędników samorządowych zajmujących się sprawami targowisk. Jej lektura może być pomocna w zarządzaniu targowiskami i przeciwdziałaniu konfliktom ze środowiskami kupców.

Wprowadzenie 9

 

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne 11

  1. Socjologia ekonomiczna 11
  2. Socjologia rynku 15
  3. Jakościowe rozumienie działań społeczno-ekonomicznych 17

 

Rozdział 2. Społeczność bazaru. Kooperacja, konkurencja i struktura relacji kupieckich 19

  1. Kontekst badanych zjawisk 19
  2. Społeczna organizacja działań kupców 62

 

Rozdział 3. Konsekwencje społecznej organizacji działań kupców 191

  1. Kwestia konkurencji na targowisku 193
  2. Ustanawianie cen 197

 

Zakończenie 205

Dodatek. Metodologia pracy 209

Bibliografia 223

Spis tabel 235

Spis diagramów, grafik, rysunków i zdjęć 237

 • Tytuł: Bazary. Kooperacja czy konkurencja?
 • Autor: Łukasz T. Marciniak
 • ISBN Ebooka: 978-8-3808-8489-2, 9788380884892
 • Data wydania ebooka: 2017-09-27
 • Identyfikator pozycji: e_0n3d
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego