Helion


Szczegóły ebooka

Przestrzenie przekładu

Przestrzenie przekładu


Prezentowana monografia poświęcona jest w całości zagadnieniom przekładu. Zawarte w niej prace są wyrazem refleksji naukowej nad problemami powiązań między językiem a kulturą, nad zjawiskiem transferu międzykulturowego, nad funkcjonowaniem i recepcją tekstów tłumaczonych. Zaprezentowane tu wyniki badań uwzględniają różne podejścia metodologiczne i ideowe. Tom kierowany jest zarówno do teoretyków, jak też praktyków przekładu oraz innych osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy.

Spis treści

 

Od redaktorów / 9

 

Zagadnienia ogólne

Jolanta Lubocha‑Kruglik: Co nam przeszkadza w tłumaczeniu, czyli jeszcze o barierach w przekładzie / 13

Anna Fimiak‑Chwiłkowska: Tłumacz w roli twórcy, twórca w roli tłumacza / 31

Anna Paszkowska‑Wilk: Cenzura a przekład / 39

Ilona Delekta: (Nie)poprawność polityczna w nauczaniu tłumaczenia (konfrontacja angielsko‑polska) / 47

 

Problemy przekładu artystycznego

Оксана Малыса: Карнавальный мир детективов Бориса Акунина в польских переводах / 61

Grzegorz Gwóźdź, Piotr Mamet, Elżbieta Pawlikowska‑Asendrych, Beata Rusek, Andrzej Skwara, Małgorzata Gola‑Brydniak: Tłumaczenia tytułów filmów z Jamesem Bondem na język francuski, niemiecki i polski / 73

Katarzyna Sadowska‑Dobrowolska: Śladami kultury i obyczaju – o aluzji socjo‑kulturowej w przekładzie / 89

Кирилл Чекалов: Русские переводы прозы графини де Сегюр: стратегии адаптации / 105

Анастасия Уржа: Прагматика praesens historicum в русском художественном переводе / 117

Maja Kosioł: Obraz młodości w rosyjskim przekładzie „Pornografii” Witolda Gombrowicza / 127

Magdalena Mitura: Tłumacz jako mediator trzeciej kultury. Ksenizmy we francuskim przekładzie „Po wyzwoleniu… (1944–1956)” Barbary Skargi / 139

Monika Gawlak: Tłumacz wobec historii – elementy kulturowe w przekładzie powieści Draga

Jančara pt. „Widziałem ją tej nocy” / 149

 

Problemy przekładu specjalistycznego

Ewa Białek: Z problemów opisu słownictwa specjalistycznego: „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko‑polska sonda słownikowa” / 163

Teresa Zobek: W poszukiwaniu rosyjskich odpowiedników przekładowych polskich terminów

cywilnoprawnych z zakresu orzeczeń w postępowaniu cywilnym / 177

Anna Podstawska: Odpisy aktów stanu cywilnego w polsko‑rosyjskiej konfrontacji przekładowej / 189

Dariusz Gancarz: Rodzaje kontartypów w polskim prawie karnym i propozycje ich przekładu na język polski / 201

Józef Kuffel: Translacja tekstu religijnego – przekaz doświadczenia duchowego. Twórczość

przekładowa świętych Niła Sorskiego i Paisjusza Wieliczkowskiego / 209

Ludmila Lambeinová: Rola paratekstu w czeskim oraz angielskim przekładzie A. Paczkowskiego „Pół wieku dziejów Polski” / 223

Jūlija Rastorgujeva: Метод естественной критической обучающей среды как средство повышения качества подготовки переводчика / 233

 

Tłumacze i ich przekłady

Тадеуш Боруцки: Асар Исаевич Эппель (1935–2012). Слово о писателе и переводчике / 245

Barbara Brzezicka: Tadeusz Boy‑Żeleński jako tłumacz filozofii / 255