Szczegóły ebooka

25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza

25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza

Joanna Ciesielska-Klikowska, Ernest Kuczyński

Ebook

Upadek muru berlińskiego był największym wydarzeniem w historii powojennych Niemiec i jednym z najistotniejszych w historii Europy ostatnich 70 lat. Przyniósł on także ponowne zjednoczenie Republiki Federalnej, które z jednej strony stanowiło wyzwanie dla całego Starego Kontynentu, z drugiej zaś odmieniło życie polityczne, gospodarcze i społeczne podzielonego przez niespełna pół wieku narodu.

Jakie przeobrażenia zaszły w RFN od momentu zjednoczenia? Jakim wyzwaniom będzie musiał sprostać nasz zachodni sąsiad w najbliższych latach? Jakie czynniki miały decydujący wpływ na rozwój tego kraju po roku 1990? Autorzy monografii odpowiadają na te i podobne pytania oraz objaśniają rolę Niemiec w XXI wieku.

Prezentowana publikacja jest interdyscyplinarną próbą sporządzenia bilansu ostatnich 25 lat niemieckiej historii. Autorzy - politolodzy, historycy oraz germaniści - dokonują oceny najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych, które miały decydujący wpływ na rozwój RFN po roku 1990, kiedy nastąpiło zjednoczenie dwóch państw niemieckich.

Przedmowa 7

Aleksandra Trzcielińska-Polus, 25 lat polityki zjednoczonych Niemiec wobec Polski 11

Piotr Kubiak, Koniec dominacji wielkich partii? System partyjny RFN po zjednoczeniu. Bilans 25 lat 29

Tomasz G. Pszczółkowski, Komparatystyka kulturowa jako nauka stosowana. Aspekty praktyczne porównywania kultur w Niemczech i w Polsce po roku 1989 51

Joanna Ciesielska-Klikowska, Trudne przywództwo w Europie. O roli RFN we Wspólnocie Europejskiej 69

Maciej Paszyn, Polityka energetyczna Niemiec w latach 1999–2015. Próba bilansu 25-lecia 87

Beata Molo, Problemy europeizacji polityki energetycznej Niemiec 113

Natalia Jackowska, Pojednanie i Caritas. Kościoły w dialogu z Polską oraz w życiu społecznym zjednoczonych Niemiec 141

Ernest Kuczyński, Przezwyciężając komunistyczną przeszłość. Na marginesie książki Rolanda Jahna My, konformiści. Przeżyć w NRD 165

Mariusz Dzieweczyński, Recepcja symboli narodowych zjednoczonych Niemiec po 1990 roku na przykładzie niemieckiego hymnu narodowego 179

Adrian Madej, Multikulturalizm. Paradygmaty współczesnej niemieckiej debaty publicystycznej na przykładzie „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 197

Aleksandra Kruk, FDP’s election defeat in 2013 – reasons and consequences 211

Noty o Autorach 225

  • Tytuł: 25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza
  • Autor: Joanna Ciesielska-Klikowska, Ernest Kuczyński
  • ISBN: 978-83-808-8840-1, 9788380888401
  • Data wydania: 2018-01-25
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0pyt
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego