Helion


Szczegóły ebooka

Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii Internetu

Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii Internetu

Szacuje się, że co drugi człowiek na świecie ma dostęp do Internetu, a coraz więcej codziennych aktywności zostaje przeniesionych do cyberprzestrzeni. W tej sytuacji warto się zastanowić nad wpływem globalnej sieci komputerowej na nasze życie. Prezentowana publikacja stanowi wprowadzenie do bogatej tematyki psychologii Internetu, czyli dziedziny zajmującej się oddziaływaniem tego medium na jednostkę. Autorka w przejrzysty i usystematyzowany sposób przedstawiła charakterystykę współczesnych internautów, kreowanie e-tożsamości, cyfrowy narcyzm, agresję słowną w Internecie oraz uzależnienie od cyberprzestrzeni.

Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunków związanych z informatyką i naukami społecznymi oraz osób zainteresowanych wpływem Internetu na człowieka. To cenna lektura także dla rodziców, opiekunów i nauczycieli zajmujących się wychowaniem młodego pokolenia, dla którego cyberprzestrzeń staje się nieodłączną częścią codzienności.

Wprowadzenie 7

 

1. Portret współczesnego internauty 11

  1. Cyfrowi imigranci i tubylcy 13
  2. Generacje „offline” 19
  3. Generacje „online” 24
  4. Nieklasyczne klasyfikacje internautów 29
  5. Klasyfikacja internautów na podstawie przejawianych zachowań 34

 

2. Kreowanie e-tożsamoścI 39

  1. Definicja tożsamości 40
  2. E-tożsamość 42
  3. Kreowanie pierwszego wrażenia w cyberprzestrzeni 49
  4. Eksperymentowanie z tożsamością i odgrywanie ról w Sieci 56
  5. W ukryciu – siła anonimowości w kontaktach wirtualnych 64

 

3. Cyfrowy narcyzm 73

  1. Koncepcje psychoanalityczne narcyzmu 75
  2. Definicje narcyzmu 79
  3. Diagnostyka i leczenie 82
  4. Narcyzm a cyberprzestrzeń 86

 

4. Agresja słowna w internecie 97

  1. Istota agresji 98
  2. Hejterzy i język nienawiści w Internecie 109
  3. Motywy agresji słownej w Internecie z punktu widzenia agresora 116
  4. Reakcje na agresję słowną w cyberprzestrzeni 124

 

5. Uzależnienie od internetu 131

  1. Mechanizm uzależnienia 132
  2. Uwarunkowania i formy uzależnienia od cyberprzestrzeni 137
  3. Kryteria diagnostyczne i terapia 146

 

Zakończenie 151

Bibliografia 155

Spis tabel 174

Spis ilustracji 175

 • Tytuł: Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii Internetu
 • Autor: Marta R. Jabłońska
 • ISBN Ebooka: 978-83-8088-916-3, 9788380889163
 • Data wydania ebooka: 2018-02-16
 • Identyfikator pozycji: e_0qn2
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego