Helion


Szczegóły ebooka

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces


Robert J. Sternberg - klasyk amerykańskiej psychologii, twórca koncepcji edukacji dla mądrości, jeden z najczęściej cytowanych autorów w naukach humanistycznych – wraz ze współautorkami przygotowali podręcznik metodyczny dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych. Przedstawili strategie dydaktyczne mające na celu nie tylko kształtowanie tradycyjnych umiejętności analitycznych u uczniów, lecz także wychowywanie ich na szczęśliwe osoby.

Przy każdej prezentacji Czytelnik znajdzie zwięzły wstęp teoretyczny, cele ćwiczeń, zadania dydaktyczne z prostymi instrukcjami, narzędzia do samooceny oraz przykłady lekcji z różnych etapów kształcenia.

„Podręcznik jest próbą dydaktycznej aplikacji wniosków z badań, które mają usprawnić nabywanie ważnych kompetencji osobowościowych przez ucznia żyjącego w nowym tysiącleciu.”

prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt

W serii ukazały się:

E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej

E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

 1. (K. J. Szmidt) 7

Słowo od Tłumaczki 11

Spis tabel 15

Przedmowa 21

Podziękowania 23

O Autorach 25

 

Część I. Jak uczyć mądrości, rozwijać inteligencję i twórcze myślenie 27

 1. Wprowadzenie 29
 2. Na czym polega model SMIT 31
 3. Twoja kolej – jaki jest twój wzorzec mocnych stron 35

 

Część II. Jak i dlaczego rozwijać inteligencję, która zapewni odnoszenie sukcesów 41

 1. Wprowadzenie 43
 2. Jak rozwijać umiejętności pamięciowe 47
 3. Jak rozwijać umiejętności analityczne 51
 4. Jak rozwijać umiejętności twórcze 65
 5. Jak rozwijać umiejętności praktyczne 79
 6. Twoja kolej – rozpoznawanie różnych rodzajów strategii nauczania 91

 

Część III. Jak integrować nauczanie z ocenianiem 93

 1. Wprowadzenie 95
 2. Dopasowanie oceniania do nauczania 97
 3. Jak przygotować zróżnicowane ocenianie – ogólne wskazówki 99
 4. Jak oceniać i punktować umiejętności pamięciowe 107
 5. Jak oceniać i punktować umiejętności analityczne 113
 6. Jak oceniać i punktować umiejętności twórcze 121
 7. Jak oceniać i punktować umiejętności praktyczne 131
 8. Twoja kolej – przygotuj różne rodzaje pytań na ocenę 139

 

Część IV. Jak i dlaczego uczyć mądrości 141

 1. Wprowadzenie 143
 2. Trzy umiejętności myślowe oparte na mądrości 145
 3. Jak uczyć mądrości – sześć ogólnych wskazówek 151
 4. Refleksja. Jak możesz pobudzać myślenie mądrościowe podczas lekcji 165

 

Część V. Synteza. Jak pomóc uczniom osiągnąć w życiu sukces i spełnienie 171

 1. Wprowadzenie 173
 2. Jak utrzymać równowagę między czynnościami ukierunkowanymi na różne typy umiejętności 175
 3. Złota myśl na temat celów uczenia się 183
 4. Synteza mądrości, inteligencji i twórczości 187

 

Klucz do odpowiedzi 191

Aneks do części I. Proponowane dalsze lektury 193

Aneks do części II. Mnemotechniki i strategie zapamiętywania 199

Aneks do części III. Zestawienie przykładowych tabel 207

Bibliografia 209

Indeks 213