Helion


Szczegóły ebooka

Biografie nieoczywiste. Przełom, kryzys, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej

Biografie nieoczywiste. Przełom, kryzys, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej

Jak badać biografie? Czego uczą nas wydarzenia przełomowe? Jaki jest społeczny wymiar biografii oraz ich związek z wydarzeniami społeczno-politycznymi i przełomami w kulturze? Na te i inne pytania spróbowali odpowiedzieć autorzy prezentowanego tomu. Rozważania o biografiach, ich poznawanie i badanie bywa fascynującym doświadczeniem. Przyjęcie określonych założeń czy perspektywy myślenia może te działania ukierunkować, przekształcić w fascynującą podróż w poszukiwaniu tego, czego nie wiemy o czynnikach kształtujących naszą tożsamość - wydarzeń przesądzających o podjęciu kluczowych decyzji, stawieniu czoła pewnym wyzwaniom i rezygnacji z innych.

Z Wprowadzenia

Książka jest formą inspiracji, ma formułę otwartą, zachęca do zapoznania się z badaniami biograficznymi, pokazuje ich złożoność [...]. Składające się na nią teksty czyta się tak, jakby otworzyło się okno na nowy społeczny świat, na nowe ludzkie doświadczenia, na nowe możliwości ich opisu i interpretacji. Z jednej strony są one zapisem indywidualnego losu, rekonstrukcją indywidualnego doświadczenia, z drugiej zaś - zapisem czasu, społeczno-kulturowego kontekstu, w którym biografie się urzeczywistniały.

Z recenzji prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Magda Karkowska – Wprowadzenie 7

Część pierwsza. Metodologiczne aspekty badań nad biografiami 17

Marcin Gierczyk, Dagmara Dobosz – Metoda biograficzna i jej zastosowanie w naukach społecznych – analiza przeglądowa 19

Anna Natalia Kmieć – Biograficzne puzzle, czyli o zastosowaniu metody biograficznej w badaniach nad dziejami osiedla Rubinkowo w Toruniu 31

Magda Karkowska – Autoetnografia w perspektywie badań biograficznych – refleksje o metodzie, tworzywie i sposobach analizy narracji 41

Justyna Koszarska-Szulc – Strategie budowania dystansu wobec traumatycznych doświadczeń w autobiograficznej twórczości Artura Sandauera 61

Dąbrowska – Na drodze do słownika pisarek rosyjskich (od „katalogu bibliograficznego” Stiepana Russowa do słownika Nikołaja Golicyna) 73

Anita Całek – Przełomy w życiu twórców – od archeologii pojęcia do praktyki badawczej 85

Zofia Okraj – Dlaczego działania transgresyjne intrygują i inspirują do badań (także) autobiograficznych 99

Magda Karkowska – Tajemnice i ich biografii znaczenia a proces kształtowania tożsamości 113

Olga Hucko – Nieoczywistość autonarracji a tworzenie autobiografii 139

Część druga. Twórcy, artyści i ich biografie 153

Anna Smywińska-Pohl – Od Zuzanny Bier-Korngold do Suzanne Pacaud, czyli inteligenckie losy polskiej Żydówki 155

Dorota Gonigroszek – Karl Dedecius – tłumacz, ambasador kultury polskiej w Niemczech, humanista osamotniony 167

Paweł W. Maciąg – Artystka i jej biograficzne tajemnice. Kilka myśli o uczennicy wybitnego drzeworytnika Stanisława Ostoi-Chrostowskiego 181

Anna Szwarc-Zając – Tagebuch. Il diario dell ritorno dal lager Liany Millu jako przykład opisu wyjścia z rzeczywistości obozowej 199

Joanna Pluta – Paradoks tandety – życie i twórczość Eda Wooda jako przykład sukcesu sztuki niskiej 209

Grażyna Mendecka – Biografia naznaczona cierpieniem w narracjach Fridy Kahlo 223

Część trzecia. Oczywiste i nieoczywiste w biografiach literackich 243

Monika Grącka – Wspomnienia Nikołaja Złotowratskiego próbą zażegnania kryzysu pisarza narodnika 245

Katarzyna Szmigiero – Narracje o szaleństwie a płeć. Różnice między męskim i kobiecym sposobem konstruowania autopatografi w literaturze anglojęzycznej 255

Andrzej Fabianowski – Transgresja jako znak stałości. Casus Michała Czajkowskiego – Sadyka Paszy 269

Magdalena Zaród – Moi współcześni Stanisława Przybyszewskiego – autobiografia polskiego mizogina 285

Tomasz Wójcik – (Nie)przezroczysta biografia. Przypadek Leopolda Staffa 293

Paulina Urbańska – Biografia w biografii. Tadeusz Różewicz – Janusz Różewicz 301

Kaniecki – Zamiast dziennika albo: Biografia i rękopisy (Tadeusza Konwickiego) 309

Justyna Kajstura – Tropa Mariusza Wilka – od „Solidarności” do domu nad Oniego 317

Noty o autorach 329

  • Tytuł: Biografie nieoczywiste. Przełom, kryzys, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej
  • Autor: Magda Karkowska
  • ISBN Ebooka: 978-83-8088-866-1, 9788380888661
  • Data wydania ebooka: 2018-05-07
  • Identyfikator pozycji: e_0uuu
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego