Helion


Szczegóły ebooka

Wieśniak znad Garonny

Wieśniak znad Garonny


Książka Maritaina przedstawia sytuację Kościoła tuż po zakończeniu II Soboru Watykańskiego, diagnozując szkodliwe tendencje umysłowe i zjawiska wśród intelektualistów. Krytyce zostaje poddana nie tylko filozofia współczesna, ale naiwne przejmowanie mód myślowych wśród samych katolików. Autor, szeroko komentując ślepe uliczki zachodniego idealistycznego myślenia, pokazuje potencjał kryjący się w tradycji myślenia realistycznego (zarówno w wariancie uczonym, jak i zdroworozsądkowym, reprezentowanym przez figurę wieśniaka), za którego wzór stawia filozofię św. Tomasza z Akwinu oraz chrześcijańską kontemplację.

 • Przedmowa
 • Rozdział 1
 • Rozdział 2
 • Rozdział 3
 • Rozdział 4
 • Rozdział 5
 • Rozdział 6
 • Rozdział 7
 • Aneks 1
 • Aneks 2
 • Aneks 3
 • Aneks 4

 • Tytuły: Wieśniak znad Garonny
 • Autor: Jacques Maritain
 • ISBN Ebooka: 9788379061914, 9788379061914
 • Data wydania: 2018-05-21
 • Identyfikator pozycji: e_0vaz
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze