Helion


Szczegóły ebooka

Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce


Budowa społeczeństwa informacyjnego została wskazana jako jeden z priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej na najbliższą dekadę. W prezentowanej monografii Czytelnicy znajdą nie tylko definicję społeczeństwa informacyjnego oraz wyjaśnienie jego roli w rozwoju społecznym i gospodarczym XXI wieku, lecz także opis sieci powiązań, zadań i interesów różnych podmiotów administracji publicznej zaangażowanych w proces jego budowy w Polsce. Autor, wykorzystując swoje przygotowanie teoretyczne oraz wiedzę praktyczną, szczególną uwagę poświęcił bieżącym i planowanym działaniom samorządu terytorialnego na rzecz tworzenia społeczeństwa informacyjnego.

Książka została napisana przede wszystkim z myślą o pracownikach samorządu terytorialnego i administracji publicznej. Może być również interesującym uzupełnieniem wiedzy dla osób zainteresowanych praktycznymi aspektami wykorzystania technologii informatycznych.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Dylematy rozwoju społeczeństwa informacyjnego 13

  1. Społeczeństwo informacyjne w rozwoju myśli społecznej XX w 23
  2. Istota i pojęcie społeczeństwa informacyjnego 31
  3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na świecie 35

 

Rozdział 2. Społeczeństwo informacyjne w priorytetach rozwojowych Unii Europejskiej 45

  1. Inwestycje dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach 2007–2013 w Polsce 46
  2. Europejska agenda cyfrowa. Cele i priorytety interwencji publicznej w perspektywie 2020 r 56
  3. Budowa SI w perspektywie finansowej 2014–2020 61

 

Rozdział 3. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce 63

  1. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Od planowania do działania 63
  2. Miejsce społeczeństwa informacyjnego w strategiach rozwojowych Polski do roku 2030 71
  3. Efektywność interwencji publicznej w budowę społeczeństwa informacyjnego w latach 2007–2013 87
  4. Otoczenie prawne budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce 94
  5. Zadania administracji publicznej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce 99

 

Rozdział 4. Kluczowe problemy interwencji samorządu terytorialnego w budowę społeczeństwa informacyjnego 105

  1. Samorząd terytorialny w budowie e-administracji 105
  2. Samorządowe inwestycje w e-zdrowie 107
  3. E-edukacja i e-kultura – inwestycje dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 110
   1. Warianty organizacyjne projektu eSzkoła Łódzkie 2020 112
  4. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 117
  5. Komunikacja jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami z wykorzystaniem TIK 122

 

Zakończenie 125

 1. Obszary krytyczne inwestycji publicznych 127
 2. Rekomendacje dla praktyki 128

Bibliografia 133

Spis tabel 139

Spis rysunków 141

O Autorze 143