Szczegóły ebooka

"Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies" 2017, nr 3: Podmiotowość

"Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies" 2017, nr 3: Podmiotowość

red. Dariusz Gzyra, Justyna Tymieniecka-Suchanek

Ebook

Do rąk Czytelników oddajemy trzeci już monograficzny numer interdyscyplinarnego czasopisma "Zoophilologica" 2017/3, zawierający artykuły autorów, którzy ani wprost, ani w jednolity sposób nie definiują statusu i podmiotowości zwierząt, ale podejmują próby badania owego zagadnienia poprzez pryzmat własnych dziedzin badawczych – z ich specyficzną siatką pojęciową i metodologią. Wszyscy oni próbują – każdy w inny sposób rozkładając akcenty – penetrować, analizować i rozważać warunki, w jakich dochodzi do tworzenia i rozpoznania pozaludzkiego podmiotu. Ich praca stanowi skromny wkład dla określenia wieloaspektowej istoty podmiotowości zwierząt, ale bez wątpienia stanie się cenna w kontekście pytania o to, kim jesteśmy my sami.

Spis treści

 

Od Redakcji / 7

 

Wprowadzenie (Dariusz Gzyra, Justyna Tymieniecka‑Suchanek) / 9

 

Artykuły

 

PROLEGOMENA DO (ZWIERZĘCEJ) PODMIOTOWOŚCI

 

Piotr Bogalecki: Słoma (dla zwierząt). Subiekcje etymologiczne / 13

 

ZOOFILOLOGIA

 

Piotr Czerwiński: ‘Зоопарк’ ментального представления русскоязычных. Вариации и динамика репродуктивного образа (2) / 23

 

ZOOTEOLOGIA

 

Alina Mitek-Dziemba: „Święta zwierzęcość”: Tatiany Goriczewej przyczynek do prawosławnej ekoteologii / 57

 

Tatiana Michajłowna Goriczewa: Święte zwierzęta (fragmenty) / 69

 

ZOOETNOLOGIA

 

Natalia Zacharek: Udział zwierząt gospodarskich w ludowych obrzędach dorocznych / 83

 

Margarita Nadel-Czerwińska: Мышь в фольклорной традиции восточ-ных славян / 97

 

KOGNITYWISTYKA

 

Tomasz Nowak: Małpia gramatyka? Porównanie potencjału kombinatorycznego ludzi i szympansów (studium przypadku) / 109

 

Barbara Rode: Czy zwierzęta mają język? / 129

 

FILOZOFIA

 

Simone Pollo: Going veg: care of the animals or care of the self? / 143

 

Dorota Probucka: European Philosophy and Its Negative Impact on the Treatment of Animals / 155

 

Hanna Mamzer: Zwierzęce imiona – upodmiotowienie czy zawłaszczenie? / 163

 

Dariusz Gzyra: Podmiototwórczy potencjał intersubiektywności międzygatunkowej / 179

 

FILMOZNAWSTWO/SZTUKA/MEDIA

 

Eric W.A. Mulder: On the Lost Legs of the Snake that seduced Eve / 191

 

Andrzej Pitrus: „Element animalny”, czyli o zwierzętach w grach wideo / 201

 

HISTORIA

 

Piotr Krzyżański: Status prawny konia w I Rzeczypospolitej / 213

 

Magdalena Dąbrowska: Gatunki stowarzyszone: ogary polskie i ich ludzie / 221

 

Polemiki/omówienia

 

Miłosz Markiewicz: Biedne zwierzęta patrzą na ludzi. Na marginesach książki Piotra Krupińskiego „Dlaczego gęsi krzyczały?” Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku / 239

 

Recenzje

 

Magdalena Dąbrowska: Recenzja książki: Małgorzata Rutkowska: Psy, koty i ludzie. Zwierzęta domowe w literaturze amerykańskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2016 / 251

 

Paulina Rydz: Fantastyczne zwierzęta / niezwykli nie-ludzie [Recenzja książki: Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Red. A. Mik, P. Pokora, M. Skowera. Wydawnictwo SBP. Warszawa 2016] / 255

 

Sprawozdania

 

John W.M. Jagt, Elena Jagt-Yazykova: Shark – the How and Why of an Exhibit / 261

 

Piotr Białas: Sprawozdanie z przebiegu Ogólnopolskiej Konferencji „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku – hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie” / 281

 

Aneta M. Sokół: Sprawozdanie z seminarium naukowego „Polowanie w XXI wieku. ≫Dobrzy myśliwi≪ i ≫złe bobry≪, czyli aporie cywilizacji” Katowice, 10 stycznia 2017 roku / 285

 

Noty o książkach

 

Anna Czarnowus: Trześniewska Agnieszka, Dariusz Piechota (eds.): Ekomodernizmy. Lublin 2016 (language of publication: Polish, paperback, 174 pages) / 293

 

Noty o autorach / 297

  • Tytuł: "Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies" 2017, nr 3: Podmiotowość
  • Autor: red. Dariusz Gzyra, Justyna Tymieniecka-Suchanek
  • ISBN: 2451-3849, 24513849
  • Data wydania: 2018-07-26
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0x0o
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego