Helion


Justyna Tymieniecka-Suchanek

Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych
"Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies" 2017, nr 3: Podmiotowość
"Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies" 2018, nr 4: Polowanie
Zwierzę - Język - Emocje. Dyskursy i narracje