Szczegóły ebooka

"Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies" 2018, nr 4: Polowanie

"Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies" 2018, nr 4: Polowanie

red. Paulina Charko-Klekot, Justyna Tymieniecka-Suchanek

Ebook

Kolejny numer interdyscyplinarnego czasopisma „Zoophilologica” 2018/4 nosi tytuł „Polowanie”. Artykuły tu zamieszczone poruszają różnorodne zagadnienia dotyczące myślistwa, a ich autorzy reprezentują humanistykę i przyrodoznawstwo, co wpisuje czwarty zeszyt monograficzny w „trzecią kulturę”. Reprezentują oni różne dyscypliny naukowe: biologię, zoologię, ekologię, filmoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofię i prawo. Stąd też na polowanie patrzą z własnej perspektywy badawczej, przyjmując przy tym różne optyki badawcze: dalszą i bliższą, teoretyczną i praktyczną, dosłowną i metaforyczną. Autorzy poszukują odpowiedzi m.in. na pytania: czy polowanie w XXI wieku ma jakikolwiek sens? Czy jest z naukowego / etycznego punktu widzenia uzasadnione? Dlaczego polowanie wzbudza tyle emocji i kontrowersji? Czy udział dzieci i młodzieży w polowaniu jest szkodliwy? Czy jest jakaś etyczna różnica pomiędzy polowaniem a kłusownictwem? Jaką rolę odgrywa(ło) myślistwo w kulturze ludowej? Jakie myślistwu towarzyszą mity, stereotypy i uprzedzenia? Dlaczego polowanie i towarzyszące mu obrzędy można uznać za rodzaj niezaplanowanego wyrafinowanego performance’u („teatru śmierci”)? Jak polowania prezentują pisarze / reżyserzy / malarze / autorzy tekstów piosenek? Zapewne nie udało się w wyczerpujący sposób odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania. Warto jednak zwrócić uwagę na wspólny mianownik aksjologiczno-etyczny łączący większość zamieszczonych tutaj rozważań, polemik, refleksji, ocen i stanowisk. Jest nim zdecydowany sprzeciw moralny wobec praktykowanego we współczesnym świecie łowiectwa dla rozrywki i sportu, czyli przyjemności. Zwłaszcza biolodzy skutecznie, bo z udziałem wiedzy empirycznej, demaskują hipokryzję myśliwych i obalają wciąż pokutujący w potocznej świadomości mit o tym, że polowanie jest wyższą koniecznością sprzyjającą kontroli populacji dzikich zwierząt.

Spis treści

 

Od Redakcji / 7

Wprowadzenie (Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Justyna Tymieniecka-Suchanek) / 9

 

Artykuły

 

ZOOFILOLOGIA

Piotr Czerwiński: ‘Зоопарк’ ментального представления русскоязычных. Вариации и динамика репродуктивного образа (3) / 13

 

ZOOETNOLOGIA

Inna Shved: Охота и охотники в народной культуре белорусов / 49

 

ZOOTEOLOGIA

Alina Mitek-Dziemba: Myślistwo i religia. O religioznawczej ocenie praktyk łowieckich w perspektywie animal studies / 71

 

EWOLUCJA/ETYKA/EKOLOGIA

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Łowca w każdym z nas? / 89

Piotr Skubała: Czy polowania w dzisiejszym świecie mają rację bytu? / 105

Andrzej Elżanowski: Motywacja i moralność łowiecka / 121

Władimir Borejko: Деградация охоты и охотников / 135

Dorota Probucka: Ethical Condemnation of Recreational Hunting / 141

Hanna Mamzer: Przyroda groźna? Biofobia jako usprawiedliwienie konieczności / 149

Dariusz Gzyra: Addendum do przewodnika po współczującym myślistwie / 163

Jan Marcin Węsławski: Trzy kultury i aksjologia Przyrody. Dążenie do racjonalności dyskusji o eksploatacji środowiska naturalnego / 181

 

LITERATURA/TEATR/FILM

Barbara Grabowska: Królewskie polowanie w eposach indyjskich / 189

Krzysztof Witczak: Literatura na polowaniu – tropy Carlo Ginzburga / 205

Margarita Nadel-Czerwińska: Тема охоты в текстах песен Владимира Высоцкого / 215

Zbigniew Feliszewski: „Jelenia strzałem zwalam z nóg…”. O znaczeniu polowań w Scenach myśliwskich z Dolnej Bawarii Martina Sperra / 233

Anna Naplocha: Obserwowanie cierpienia? O traumatyczności doświadczeń dzieci i zwierząt związanych z polowaniami na podstawie wybranych utworów literackich / 245

Sara Kruszona: Teatr śmierci. O widowiskowo-teatralnym charakterze polowań / 259

Alicja Helman: Polowanie jako spektakl i metafora: rola scen myśliwskich w filmach fabularnych / 271

 

PRAWO

Karolina Więckowska, Marek Suska: Obwody łowieckie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku / 293

 

Polemiki/omówienia

Anna Filipowicz, Anna Jazgarska: Ćwiczenia z empatii. Wieloryb The Globe w reżyserii Evy Rysovowej i Ostatnie zwierzęta w reżyserii Magdy Szpecht w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie / 309

 

Recenzje

Agnieszka Wójtowicz-Zając: Na tropie literatury [Recenzja książki: Beata Mytych: Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004] / 335

Łukasz Muniowski: Kilka refleksji o polowaniu na marginesie książki Doroty Rancew-Sikory: Sens polowania. Współczesne znaczenia tradycyjnych praktyk na przykładzie analizy dyskursu łowieckiego / 339

Ewelina Rąbkowska: Recenzja książki: Dydaktyka i łowy. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi. Red. Ryszard Waksmund i Dorota Michułka. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016 / 343

Paulina Rydz: Zielone oko tygrysa i kto w nie patrzy. O Realizmie ekologicznym Anny Barcz / 347

 

Sprawozdania

Aleksandra Kowalska: Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium naukowego EGALS seminar 2017 – Future of Animal Law in Europe, Katowice, 27 września 2017 / 355

Katarzyna Trusewicz: Sprawozdanie z konferencji Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy, Poznań, 23–24 października 2017 / 361

Ewa Myszkowska: Antropocen jako przedmiot badań zespołu transdyscyplinarnego. Relacja z wyjazdowego seminarium Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu, Ciążeń, 20–21 stycznia 2018 / 367

 

Noty o książkach

Justyna Tymieniecka-Suchanek: O posthumanistycznym i transhumanistycznym postrzeganiu świata [Магдалена Кожевникова: Гибриды и химеры человека и животного: от мифологии к биотехнологии. «ИФРАН». Москва 2017 (publikacja rosyjskojęzyczna, wydana w miękkiej oprawie, 151 stron)] / 375

 

Noty o autorach / 379

  • Tytuł: "Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies" 2018, nr 4: Polowanie
  • Autor: red. Paulina Charko-Klekot, Justyna Tymieniecka-Suchanek
  • ISBN: 2451-3849, 24513849
  • Data wydania: 2019-10-18
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1cm7
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego