Helion


Szczegóły ebooka

Budujemy ekologicznie - przepisy, technologie, metody i sposoby dofinansowania ekobudowy

Budujemy ekologicznie - przepisy, technologie, metody i sposoby dofinansowania ekobudowy


W Polsce przy projektowaniu i wykonywaniu budynków wciąż niewiele osób zwraca uwagę na problemy związane z ich wpływem na środowisko, a także coraz wyższymi kosztami eksploatacji. Dlatego ten e-book zdecydowaliśmy się poświęcić zastosowaniu rozwiązańenergooszczędnych w budownictwie. Pozwalają one ograniczyć negatywne oddziaływaniebudynków na środowisko, a jednocześnie poprawiają komfort jego użytkowania i znaczącozmniejszają koszty eksploatacji.Z tego e-booka dowiesz się m.in.:`` dlaczego warto budować energooszczędnie,`` czym powinien charakteryzować się budynek energooszczędny,`` jak uzyskać dofnansowanie na ecobudowę,`` jak zbudować dom energooszczędny,`` jakie przegrody powinny być w budynku energooszczędnym..