Helion


Szczegóły ebooka

Warunki techniczne dla geodetów

Warunki techniczne dla geodetów


Z ebooka dowiesz się o zmianach, jakie wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Zapoznaj się z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi warunków technicznych budynków i ich usytuowania.