Helion


Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Kontrola ZUS i PIP w firmie transportowej
Dowóz dzieci do placówek oświatowych - zastosowanie przepisów ustawy PZP
Formularz PIT-2 od 1 stycznia 2023 r. - instrukcja wypełniania, odpowiedzi na pytania
Wskaźniki dotyczące potrąceń po zmianach w 2023 roku
Przetwórstwo żywności, produkcja i logistyka COVID-19 - najlepsze praktyki i listy kontrolne