Helion

Szczegóły ebooka

Negocjacje i komunikacja

Negocjacje i komunikacja


W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie niezmienna pozostaje wartość dobrych relacji oraz umiejętności nawiązywania i utrzymywania porozumienia między różnymi stronami. Opanowanie sztuki negocjacji i komunikacji międzyludzkiej staje się podstawowym atrybutem nie tylko profesjonalnych negocjatorów, ale również wszystkich osób, które zawodowo wchodzą w interakcje międzyludzkie. W książce omówiono istotę i przygotowanie do negocjacji, fazy procesu negocjacji, techniki negocjacyjne, komunikację werbalną i niewerbalną, aspekty kulturowe i savoir-vivre w komunikacji. Książka adresowana jest do osób praktycznie i teoretycznie zajmujących się problemami negocjacji i komunikacji.

Wstęp
1. Wprowadzenie do negocjacji (Kamila Słupińska)
    1.1. Istota negocjacji – definicje, rodzaje, zasady
    1.2. Cechy i umiejętności negocjatora oraz typy negocjatorów
    1.3. Style negocjacyjne
    1.4. Konflikt w negocjacjach
    1.5. Postawa asertywna w procesie negocjacji
2. Fazy procesu negocjacji (Leszek Gracz)
    2.1. Proces negocjacji i jego fazy
    2.2. Faza przygotowania do negocjacji
    2.3. Faza otwarcia negocjacji
    2.4. Faza negocjacji właściwych
    2.5. Faza zamknięcia i sytuacja ponegocjacyjna
3. Techniki negocjacyjne (Leszek Gracz)
    3.1. Istota technik negocjacyjnych
    3.2. Techniki otwarcia negocjacji
    3.3. Techniki właściwej części negocjacji
    3.4. Techniki zamknięcia negocjacji
    3.5. Podsumowanie technik negocjacji
4. Komunikacja w negocjacjach (Grażyna Rosa)
    4.1. Istota komunikacji
    4.2. Kanały komunikacji
    4.3. Modele i elementy procesu komunikacji
    4.4. Czynniki oddziaływania na proces komunikacji w negocjacjach
    4.5. Efektywność procesu komunikacji
5. Komunikacja werbalna (Urszula Chrąchol-Barczyk)
    5.1. Istota komunikacji werbalnej
    5.2. Zadawanie pytań
    5.3. Argumentacja i perswazja
    5.4. Rozmowa telefoniczna
6. Umiejętność słuchania w komunikacji i negocjacjach (Izabela Ostrowska)
    6.1. Negocjacje jako rodzaj komunikacji międzyludzkiej
    6.2. Typy procesu słuchania
    6.3. Etapy procesu słuchania
    6.4. Korzyści z aktywnego słuchania w negocjacjach
    6.5. Bariery utrudniające proces słuchania
    6.6. Techniki usprawniające proces słuchania
7. Komunikacja niewerbalna (Kamila Słupińska)
    7.1. Definicja, funkcje, znaczenie komunikacji niewerbalnej
    7.2. Kanały i elementy ekspresji niewerbalnej
    7.3. Mimika oraz kontakt wzrokowy
    7.4. Gestyka
    7.5. Postawa ciała
    7.6. Prosemika (dystans względem innych)
8. Komunikacja międzykulturowa w negocjacjach międzynarodowych (Izabela Ostrowska)
    8.1. Znaczenie odmienności kulturowych w negocjacjach
    8.2. Podział kultur biznesowych na świecie
        8.2.1. Kultury propartnerskie i protransakcyjne – podejście do prowadzenia rozmów biznesowych
        8.2.2. Podejście do ceremoniału i hierarchii
        8.2.3. Kultury monochroniczne i polichroniczne – podejście do czasu i jego planowania
        8.2.4. Kultury ekspresyjne lub powściągliwe – podejście do procesu komunikacji
    8.3. Europejska kultura biznesowa
        8.3.1. Niemieccy negocjatorzy
        8.3.2. Brytyjscy negocjatorzy
        8.3.3. Francuscy negocjatorzy
        8.3.4. Włoscy negocjatorzy
        8.3.5. Hiszpańscy negocjatorzy
        8.3.6. Szwedzcy negocjatorzy
        8.3.7. Szwajcarscy negocjatorzy
        8.3.8. Polska kultura biznesowa
    8.4. Wschodnia kultura biznesowa
    8.5. Amerykańska kultura biznesowa
    8.6. Dalekowschodnia kultura biznesowa
    8.7. Arabska kultura biznesowa
9. Elementy savoir-vivre’u w negocjacjach (Urszula Chrąchol-Barczyk)
    9.1. Savoir-vivre na co dzień
    9.2. Wizytówki
    9.3. Ubiór
10. Komunikacja elektroniczna (Leszek Gracz)
    10.1. Istota komunikacji elektronicznej
    10.2. Komunikacja przez e-mail
    10.3. Komunikacja przez Web 2.0 i kanały mediów społecznościowych
    10.4. Komunikacja przez urządzenia mobilne
    10.5. Komunikacja przez własną stronę internetową
Zakończenie
Bibliografia

 

  • Tytuły: Negocjacje i komunikacja
  • Autor: Leszek Gracz, Kamila Słupińska Urszula Chrąchol-Barczyk, Leszek Gracz, Izabela Ostrowska, Grażyna Rosa, Kamila Słupińska
  • ISBN Ebooka: 978-83-65648-50-1, 9788365648501
  • Data wydania: 2019-01-08
  • Identyfikator pozycji: e_10de
  • Kategorie:
  • Wydawca: edu-Libri