Helion

Szczegóły ebooka

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw. Modele, metody, zastosowania

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw. Modele, metody, zastosowania


Ważnym wyzwaniem, przed jakim stoją decydenci zajmujący się planowaniem zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchach dostaw, jest obsługa transportowa. W publikacji dokonano próby zebrania oraz usystematyzowania wiedzy i doświadczeń z ostatnich kilkudziesięciu lat badań nad zagadnieniami z zakresu optymalizacji problemów transportowych. Omówiono metody rozwiązywania kwestii związanych z układaniem tras jednego i wielu pojazdów, a także zaprezentowano ich warianty.

Wprowadzenie 9

 

Rozdział 1. Procesy transportowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw 13

  1. Łańcuch dostaw 13
  2. Kanały dystrybucji 18
  3. Procesy transportowe 22
  4. Organizacja procesów transportowych 27

 

Rozdział 2. Klasyczny problem transportowy 33

  1. Sformułowanie problemu decyzyjnego 34
  2. Warianty klasycznego problemu transportowego 35
   1. Zadanie transportowe otwarte 36
   2. Zadanie transportowe z kryterium czasu 36
   3. Zadanie transportowe z blokadą tras 37
   4. Wielokryteriowe zadanie transportowe 38
   5. Wieloszczeblowe zadanie transportowe 39
   6. Zadanie transportowo-produkcyjne 44
   7. Zagadnienie przydziału 45
   8. Minimalizacja pustych przebiegów 46
  3. Algorytm transportowy 48

 

Rozdział 3. Układanie trasy jednego pojazdu 51

  1. Sformułowanie problemu decyzyjnego 52
  2. Warianty problemu komiwojażera 59
   1. Symetryczny i niesymetryczny problem komiwojażera 59
   2. Problem komiwojażera w grafie niepełnym 60
   3. Problem komiwojażera z minimalizacją czasu 62
   4. Problem chińskiego listonosza 63
   5. Problem m-komiwojażerów 67

 

Rozdział 4. Układanie tras wielu pojazdów 69

  1. Sformułowanie problemu decyzyjnego 71
  2. Warianty problemu wielu komiwojażerów 75
   1. Problem wielu komiwojażerów z ograniczeniami zasobowymi 75
   2. Problem wielu komiwojażerów z oknami czasowymi 80
   3. Problem wielu komiwojażerów z dostawą i/lub odbiorem dóbr 83
   4. Problem wielu komiwojażerów z obsługą rozdzieloną 89
   5. Problem wielu komiwojażerów z uzupełnieniami ładunku 92
   6. Problem wielu komiwojażerów z obsługą okresową 97
   7. Stochastyczny problem wielu komiwojażerów 103
   8. Dynamiczny problem wielu komiwojażerów 110
   9. Wielokryterialny problem wielu komiwojażerów 116
   10. Wielobazowy problem wielu komiwojażerów 126

 

Rozdział 5. Metody dokładne układania tras pojazdów 141

  1. Podstawowe założenia metody podziału i ograniczeń 141
  2. Metody dokładne a zagadnienie przydziału 147
  3. Metody dokładne a minimalne drzewo rozpinające 154

 

Rozdział 6. Heurystyki układania tras pojazdów 163

  1. Heurystyki konstrukcyjne 164
  2. Heurystyki dekompozycyjne 177

 

Rozdział 7. Metaheurystyki układania tras pojazdów 193

  1. Jednoagentowe przeszukiwanie lokalne 194
   1. Algorytmy lokalnej optymalizacji 195
   2. Algorytmy symulowanego wyżarzania 207
   3. Algorytmy przeszukiwania tabu 219
  2. Metaheurystyki wieloagentowe 233
   1. Algorytmy mrówkowe 235
   2. Algorytmy ewolucyjne 248

 

Zakończenie 269

Spis rysunków i tabel 273

Bibliografia 281