Helion


Szczegóły ebooka

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna


Każda szkoła musi umożliwić uczniom i nauczycielom korzystanie z biblioteki szkolnej. Organizację pracy biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określa statut szkoły. Jak powinien wyglądać plan pracy biblioteki, jak krok po kroku go opracować, jakie są formy skontrum i jak poprawnie je przeprowadzić oraz co zawrzeć w regulaminie biblioteki, żeby jak najlepiej służyła szkole – opisujemy w publikacji „Biblioteka szkolna”. Przeczytaj i wykorzystaj w swojej szkole!