Helion


Szczegóły ebooka

Grafitti i street art. Słowo, obraz, działanie

Grafitti i street art. Słowo, obraz, działanie


Street art jest dziś najbardziej popularnej i dynamicznie rozwijającą się na całym świecie sztuką, ma też największą liczbę odbiorców. Jest przy tym efemeryczny, zmienny i nie­ograniczony, podlega ciągłym procesom komercjalizacji, instytucjonalizacji, mediatyzacji. Jako owoc kultury remiksu korzysta ze wszystkiego, co do tej pory było w sztuce, miesza, przerabia, kopiuje i wkleja. Nie daje się łatwo zdefiniować i nie obowiązują w nim dotychczasowe kryteria sztuki. Nie oznacza to jednak, że nie można go analizować. W prezentowanej publikacji autorka opisuje wybrane problemy Street artu i graffiti za pomocą zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych pojęć, terminów, metod. Skupia się na związkach słowa z obrazem, na uwidacznianiu i czynieniu niewidocznym. Ukazuje street art poważny i komiczny. Nie dąży przy tym do zamknięcia tematu, wręcz przeciwnie - zapoczątkowuje refleksję, jaką zapewne podejmie świat sztuki nad tym wciąż nieokiełznanym i ekspansywnym nurtem w sztuce.

Wstęp 9

ROZDZIAŁ I. Sztuka bez teorii – czyli o czym nie jest ta książka 19

O manifestach i ich braku 21

Alternatywny „świat sztuki” 26

Wolność do… wszystkiego 33

ROZDZIAŁ II. Ut pictura poesis 51

Tagi – pisanie na ścianie 54

Dziki styl. Litery-obrazy 63

Miejska emblematyka 71

Miejska poezja wizualna 84

Uwidocznione słowa i myśli 99

ROZDZIAŁ III. Ut poesis pictura 103

Skądś go znam – czyli bohaterowie znanych opowieści 105

Baśnie i opowieści, których nie znamy – o gigantach i liliputach 113

Historie, które powinniśmy znać – czyli narracje historyczne w obrazach 126

Skończona opowieść, czyli od sekwencyjności do animacji 132

Sztuka, która zmienia się w czasie 138

Opowieści o opowieściach 143

ROZDZIAŁ IV. Uwidacznianie i zakrywanie 147

Ukryte ściany, widoczny obraz – konkurencja obrazu z architekturą 150

Iluzja – „triumf spojrzenia nad okiem” 161

Widzialne–niewidzialne (banalne–niebanalne) przedmioty 167

Uwidacznianie tego, co niezauważalne 172

Problemy, których nie chcemy widzieć 181

Granice, ściany, mury, zasieki 197

„Akt lokalny widziany globalnie” 203

Widzialny i niewidzialny artysta 204

ROZDZIAŁ V. Komizm 211

Pogoda ducha 213

Człekopodobne – antropomorfizacja i animizacja 221

Jak dzieci – infantylizacja 225

Zabawa 231

Ulga 233

Bukiet kwiatów zamiast kamienia 236

Groteska 239

Śmiać się z siebie 244

Humorysta, ironista i satyryk 247

Zakończenie 249

Bibliografia 253

Spis ilustracji 267

Indeks osobowy 271

Indeks rzeczowy 279

Summary 283