Helion


Szczegóły ebooka

Anorexia nervosa. W sieci pułapek

Anorexia nervosa. W sieci pułapek

Poszczególne rozdziały w sposób niezwykle interesujący wprowadzają czytelnika w niuanse rozumienia zaburzeń odżywiana w aspekcie nie tylko psychologicznym. Cenne jest połączenie (…) psychologicznych elementów zaburzenia z kontekstem filozoficznym i uwarunkowaniami społecznymi. W Polskiej literaturze przedmiotu jest to próba nowatorska, dotychczas w ten sposób nie publikowana.
Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Rajewski
Specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży

W książce odnajdziemy informacje dotyczące leczenia jadłowstrętu psychicznego, w tym bardzo cenne doświadczenia własne Autorki i jej programy autorskie z psychoterapii grupowej, skoncentrowanej na pracy z obrazem własnego ciała, indywidualnej oraz rodzinnej, a także łączenia psychoterapii rodzinnej i indywidualnej. Niemniej istotny jest również fragment dotyczący perspektywy samych pacjentek oraz ich rodzin. Pomimo waloru naukowego, książka jest napisana w sposób jasny i przystępny, stanowi rzetelne źródło wiadomości na temat opisywanego zaburzenia, dlatego polecam ją nie tylko profesjonalistom.
Dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
Specjalista psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych
Certyfikowany psychoterapeuta PTP

Recenzje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
I. Klasyfikacje: ICD-10 (poszerzona o ICD-11), DSM V . . . . . . . . . . . 17
II. Rozumienie anoreksji w sensie psychologicznym, filozoficznym
i społecznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1. Diagnoza i co dalej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2. Sieć mitów na temat anoreksji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3. Wolność, wola, sytuacje graniczne oraz kontekst społeczny w anoreksji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. Jadłowstręt psychiczny na portalach internetowych – opis i analiza
zjawiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5. Poczucie godności w czasie chorowania na jadłowstręt psychiczny 59
III. Co wiemy o przyczynach, przebiegu i prognozie anoreksji . . . . . . 73
1. Czynniki ryzyka rozwoju jadłowstrętu psychicznego . . . . . . . . . . . 75
2. Profilaktyka – pierwsze symptomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3. Rozwój intelektualny, potrzeba osiągnięć oraz poziom samoakceptacji
u chorych z jadłowstrętem psychicznym – badania własne . . 85
4. Cechy osobowości pacjentek z rozpoznaniem anoreksji psychicznej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5. Leczenie ambulatoryjne i szpitalne – zalecenia i wskazania . . . . . . 97
6. Rokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Spis treści
IV. Doświadczenia własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
1. Leczenie pacjentek w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM
w Poznaniu z opisem wybranych badań cech osobowości chorych
z rozpoznaniem anoreksji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2. Psychoterapia grupowa chorych z jadłowstrętem psychicznym –
program autorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3. Praca skoncentrowana na ciele jako jedna z metod terapii pacjentek
leczonych w klinice w Poznaniu – własne doświadczenia kliniczne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4. Psychoterapia indywidualna w leczeniu ambulatoryjnym – własna
perspektywa terapeutyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
5. Ambulatoryjna psychoterapia indywidualna skoncentrowana na
pracy z obrazem własnego ciała – autorska wersja terapii. . . . . . . . 157
6. Terapia rodzinna – wybrane zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
7. Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej – autorski model terapii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
8. Anoreksja z perspektywy pacjentek i ich rodzin . . . . . . . . . . . . . . . 191
V. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
O Autorce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

  • Tytuł: Anorexia nervosa. W sieci pułapek
  • Autor: Małgorzata Talarczyk
  • ISBN Ebooka: 978-83-65697-73-8, 9788365697738
  • Data wydania ebooka: 2019-02-25
  • Identyfikator pozycji: e_11lc
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Silva RERUM