Helion


Szczegóły ebooka

Nowoczesne koncepcje zarządzania

Nowoczesne koncepcje zarządzania


Nowoczesne koncepcje zarządzania to monografia zrealizowana jako pokłosie VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej GOSPODARKA – ZMIANY – ZARZĄDZANIE 2018. Tematyka monografii została wyraźnie ukierunkowana na problemy związane z ekonomicznymi aspektami zarzadzania, „zarzadzania zmianami”, z uwzględnieniem innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw i nowych wyzwań innowacyjnej przedsiębiorczości. Najważniejsze problemy, na które zwrócono uwagę, to zarzadzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym środowisku oraz społeczne aspekty jego funkcjonowania.

WSTĘP ...7

Rozdział 1: Ján Porvazník, The holistic management model in global environment ...9

Rozdział 2: Marek Andrzej Żur, Prosumpcja jako proces optymalizowania konsumpcji i trend implikujący gospodarkę współdzieloną ...23

Rozdział 3: Larysa Garmider, Nataliya Bidnenko, The development of personnel potential of the enterprise as a social and economic process ...41

Rozdział 4: Teresa Myjak, Różnorodność pokoleniowa pracowników wobec zmian w przedsiębiorstwie ...47

Rozdział 5: Zuzana Skorková, Organizational and human resource strategy in Slovak and Hungarian companies ...59

Rozdział 6: Ivana Ljudvigová, Inner motivation, autonomy, human relations and ethics as basic elements of current leadership in organizations ...83

Rozdział 7: Damian Kocot, Droga od tożsamości do wizerunku ...107

Rozdział 8: Katarzyna Stefaniuk, Rada nadzorcza a rozwój innowacyjności korporacji ...119

Rozdział 9: Agnieszka Butor-Keler, Ochrona konsumentów w sektorze bankowym jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu ...131

Rozdział 10: Tomasz Ogrodnik, Skarbnik korporacyjny - jak skutecznie zarządzać działem finansowym ...143

Rozdział 11: Marta Piłka, Zarządzanie jakością - ujęcie retrospektywne ...155

Rozdział 12: Małgorzata Dendera-Gruszka, Anna Korczak, Informacja rynkowa wpływająca na zarządzanie łańcuchami dostaw ...165

Rozdział 13: Lilianna Wojtynek, Ryszard Budzik, Zarządzanie bezpieczeństwem zwierząt w procesie transportu drogą powietrzną ...177

Rozdział 14: Andrzej Kupich, Ladislav Vaškovič, Stan i perspektywy słowackich przedsiębiorstw w opinii biznesu. Raport z badań ...185