Helion

Wyższa Szkoła Humanitas

Okruchy i okruszki wspomnień. Retrospektywny wybór wydarzeń z lat 1929-2009
Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T.2. Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa
Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra
POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH
Psychologia w pracy sędziego