Helion


Iwona Klonowska

Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego
Świat nauki dla Policji - Policja dla społeczeństwa. Synergiczny efekt współpracy Policji ze światem nauki - ujęcie wieloaspektowe