Helion

Jadwiga Stawnicka

Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Efekt synergii
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego
Świat nauki dla Policji - Policja dla społeczeństwa. Synergiczny efekt współpracy Policji ze światem nauki - ujęcie wieloaspektowe
Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii
Rola policyjnej profilaktyki społecznej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego