Helion


Jadwiga Stawnicka

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego
Świat nauki dla Policji - Policja dla społeczeństwa. Synergiczny efekt współpracy Policji ze światem nauki - ujęcie wieloaspektowe
Świat nowych technologii. Czy sztuczna inteligencja zdominuje życie człowieka?
Słowo i tekst. T. 2: Język i proces literacki
Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Efekt synergii