Szczegóły ebooka

Kto się boi prawdy?. Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce

Kto się boi prawdy?. Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce

Barbara Stanisławczyk

Ebook

Prawdopodobnie znalazłeś właśnie najlepszy prezent dla siebie lub bliskiej Ci osoby. Piękne, solidnie wydane tomisko - tak książka to podsumowanie historii polskiego patriotyzmu w chrześcijańskiej Europie od zarania dziejów po dzień dzisiejszy.

5 najważniejszych recenzji tego tytułu nie zostawia wątpliwości:

Poszukujecie namysłu, który podtrzymuje wartości? Namysłu, który tu-i-teraz każdego z nas osadza w wielkiej tradycji Cywilizacji Zachodu, który polskość chroni i zarazem szlifuje ją do konfrontacji z wyzwaniami współczesności, to

Otchłań cywilizacyjnego pęknięcia, który odsłania ta książka, nie może pozostawić jej czytelnika obojętnym. Autorka precyzyjnie pokazuje, jak to pękniecie jest od lat poszerzane żyletką rajfurów pokomunistycznej władzy, ale też jak wpisane jest głęboko w projekt liberalnej nowoczesności, jak dewastuje pojęcia rodziny, patriotyzmu, tradycji. Pisana na chłodno, ta książka brzmi jak ostatni krzyk: krzyk przestrogi przed przepaścią, której żaden most już nie połączy.
prof. Andrzej Nowak

Dlaczego my, Polacy, tak bardzo jesteśmy podzielni? Dlaczego w Polsce toczy się tak zacięty spór? Autorka pokazuje, że nie jest to spór doraźny, partyjny, czy tylko medialny. Dzisiejsze podziały i kontrowersje mają korzenie historyczne. Chodzi w nich o sprawy zasadnicze, o wartości fundamentalne. Jest to książka o polskiej tożsamości i jej ścisłym związku z religią, z katolicyzmem, a także książka o współczesnej kulturze i współczesnym barbarzyństwie, ukazująca uniwersalny charakter polskiego sporu. To lektura, którą gorąco zalecam tym wszystkim, którzy chcą być świadomymi obywatelami i Polakami.
prof. Zdzisław Krasnodębski

Ta książka to brawurowa analiza przemian i prób destrukcji polskiego patriotyzmu. Wojna kulturowa w Polsce odbija w pastiszowym krzywym zwierciadle spory światopoglądowe w świecie zachodnim, zastępując dawne spory ideologiczne. Zmiany wnoszone przez globalizację najbardziej dramatycznie dekonstruują sferę kultury. Powodują korozję tożsamości - zbiorowej i indywidualnej. Destrukcja metafizyki ułatwia przekształcanie ludzi w nastawione tylko na konsumowanie tryby globalnej maszynerii.
Prof. Jadwiga Staniszkis

Książka Barbary Stanisławczyk jest przejmująco opowiedzianą historią polskiego doświadczenia narodowego od demokracji szlacheckiej do dzisiejszego społeczeństwa masowego - z jego wulgarnością, rozpadem więzi między ludźmi i pogardą dla wysokich ideałów. Opowiedziana historia jest gorzka, lecz pod nią tkwi mocne pozytywne przesłanie, mówiące o potrzebie nieustannej troski obywatelskiej o wspólnotę narodową, o suwerenność państwową oraz o wartości duchowe, bez których nie przetrwalibyśmy jako wspólnota i których dzisiaj znowu wypada nam bronić.
prof. Ryszard Legutk

o

 • Barbara Stanisławczyk
 • Wstęp
 • 1 Czego nie nauczyła nas historia
  • 1. Tolerancyjna I Rzeczpospolita
   • Sens wspólnego dziedzictwa
   • Patriotyzm staropolski, czyli powinna ku ojczyźnie miłość
   • Złota wolność szlachecka gwarantem tolerancji
   • Błędne koło religijnych waśni
   • Polak-szlachcic-katolik
   • Nowe walczy ze starym. Ideologie okresu Oświecenia
   • Szukanie protekcji. Wielki grzech magnatów
   • Ludzie rozsądni. Nowy gatunek obywatela
   • Pierwsza próba asymilacji Żydów
   • Ojczyzna historycznych wspomnień i heroicznych marzeń o wolności
   • Realizm polityczny. Patriotyzm lojalistów
   • Apostołowie postępu i krytycy narodu
  • 2. Niepodległa II Rzeczpospolita
   • Polityka interesu narodowego endecji versus polityka niepodległościowa obozu piłsudczyków
   • Kilka rodzajów Polaków. Kłótnie i polityczne podziały
   • Zjednoczony naród, podzielone przywództwo, ale jeden front
  • 3. Komunistyczny PRL
   • Polacy czekają na Andersa
   • Hańba domowa czy polityczny realizm
   • Szkoła polska, czyli śmierć frajerom
   • Alianse Marca 1968
 • 2 Wojna cywilizacyjna
  • 4. Od wspólnoty moralnej do kapitalizmu politycznego
   • Droga do Solidarności
   • Solidarność wspólnotą moralną
   • Upolitycznienie Solidarności
   • Zdrada klerków. Kapitalizm polityczny w miejsce liberalizmu politycznego
   • Walka o duszę narodu, czyli media w służbie polityki
   • Czarne jest białe, czyli zapaść semantyczna
  • 5. Patriotyzm liberalny versus patriotyzm tradycyjny
   • Kłopot liberalnej lewicy z tradycyjnym patriotyzmem
   • Dylematy wokół tradycyjnego patriotyzmu
   • Antynomia nowoczesności i tradycjonalizmu jako metoda polityczna
   • Naród jako źródło ideowo-politycznego sporu
   • Przedefiniowanie pojęć metodą politycznej gry
   • Koniec idei państwa narodowego
   • Multikulturalizm jako koncepcja integracji społecznej
   • Tożsamość transnarodowa
   • Zderzenie idei z rzeczywistością
   • Frankensztajni lewicy
   • Kłopoty z tożsamością
   • Problemy z polskością
   • Polskość elitarna
   • Prawo do wykluczenia
   • Ten anachroniczny liberalizm
  • 6. Wolność od patriotyzmu i wolność do patriotyzmu
   • Wolność przez prawdę. Ujęcie klasyczno-chrześcijańskie
   • Człowiek suwerenem. Wolność w ujęciu liberalno-lewicowym
   • Rojowisko. Nowy ład społeczny
   • Człowiek-nikt ucieka od wolności
   • Wolność bez moralności. Liberalne państwo policyjne
   • Lewiatan wzorem państwa liberalnego
  • 7. Rodzina jako liberalny projekt
   • Sztafeta pokoleń
   • Rodzina z wyboru
   • Ideologiczny projekt liberalnej lewicy sankcjonowaną prawnie doktryną
   • Źródła rewolucji seksualnej. Nauka w służbie nowej propozycji cywilizacyjnej
  • 8. Kościół przeszkodą w budowaniu Nowego Ładu. Spór o system wartości
   • Związek narodu i religii
   • Kościół poniżony
   • Liberalna lewica boi się Kościoła. Ideologiczne źródło konfliktu
   • Kościół otwarty w drodze do postmodernistycznej duchowości
   • Antyreligia religią nowej lewicy
   • Prymat prawa: boskie czy stanowione
   • Tam, gdzie odradza się religia
  • 9. Pęknięte społeczeństwo. Dwa narody czy dwie kultury
   • Czas człowieka masowego
   • Idol autorytetem. Wspólnota estetyczna zamiast wspólnoty moralnej
   • Dziedziczne elity anarodowe
   • Budzenie narodu. Pęknięte społeczeństwo
   • Kłótnia zamiast dyskursu. Przemysł pogardy
   • Wojna bez wystrzałów
   • Czy to już dwa narody?
 • Podsumowanie
 • Bibliografia
 • Przypisy
 • Tytuł: Kto się boi prawdy?. Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce
 • Autor: Barbara Stanisławczyk
 • ISBN: 9788380792456, 9788380792456
 • Data wydania: 2019-05-06
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_13wl
 • Wydawca: Fronda