Szczegóły ebooka

Elementarz katolika

Elementarz katolika

Sławomir Zatwardnicki

Ebook

Co tak naprawdę wyznaje tzw. niedzielny katolik?

Elementarz katolika to ilustrowane i pogłębione kompendium wiedzy o fundamentalnych prawdach wiary, zawartych w Credo i obowiązujących chrześcijanina na każdym etapie życia.

 • Czy warto jeszcze wierzyć w Stworzyciela?
 • Co kryje się w tajemniczym sformułowaniu zstąpił do piekieł?
 • Dlaczego cierpimy z powodu upadku Adama i Ewy?
 • Jak pogodzić wszechmoc i dobroć Boga z istnieniem zła?


Skarbnica wiedzy, błyskotliwych cytatów i trafionych w punkt argumentów. Warto mieć Elementarz zawsze przy sobie.

To książka ważna i pożyteczna. Wpisuje się w ponad stuletnia tradycje powracania do fundamentalnych twierdzeń chrześcijaństwa w epoce zaniku wiary i zwątpienia w gwarancje prawdy. Czynili to wielcy teologowie i pasterze XX wieku: Romano Guardini, Karl Adam, Joseph Ratzinger, Bruno Forte, Christoph Schönborn, Jan Paweł II. W tę potrzebę i tradycję wpisuje się teraz polski teolog i publicysta Sławomir Zatwardnicki. I czyni to z pasją człowieka wierzącego i kompetentnego.

ks. dr hab. Robert Skrzypczak, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym i w seminarium duchownym w Warszawie.

 • Słowo wstępne
 • Wierzę w Boga Ojca
  • Trójca Święta
  • Ojciec Wszechmogący
  • Bóg Stworzyciel
  • Stwórca nieba i ziemi
  • Rzeczy widzialne i niewidzialne
  • Człowiek na obraz Boży
  • Mężczyzną i kobietą stworzył ich
  • Upadek w raju
 • Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego
  • Jezus Chrystus Syn i Pan
  • Syn Boży stał się człowiekiem
  • Poczęcie z Ducha Świętego
  • Narodziny z Maryi Dziewicy
  • Misteria życia Chrystusa
  • Umęczony i ukrzyżowany
  • Jezus Chrystus pogrzebany
  • Zstąpił do piekieł
  • Zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo
  • Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca
  • Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
 • Wierzę w Ducha Świętego
  • Trzecia Osoba Boska
  • Duch Święty, Pan i Ożywiciel
  • Kościół Oblubienica Chrystusa
  • Bosko-ludzkie misterium Kościoła
  • Kościół jeden i apostolski
  • Świętość i powszechność Kościoła
  • Wspólnota wierzących świętych obcowanie
  • Matka Chrystusa, Matka Kościoła
  • Wierzę w odpuszczenie grzechów
  • Ciała zmartwychwstanie
  • Życie wieczne
 • Bibliografia
 • Tytuł: Elementarz katolika
 • Autor: Sławomir Zatwardnicki
 • ISBN: 9788380792371, 9788380792371
 • Data wydania: 2019-05-06
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_13z5
 • Wydawca: Fronda