Szczegóły ebooka

Mali pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji

Mali pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji

Katarzyna Pazdan

Ebook

Pierwsza w Polsce książka o duchowej adopcji dzieci przez dzieci!

Co możesz zrobić, żeby uratować człowieka znajdującego się w śmiertelnym niebezpieczeństwie? Książka "Mali pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji" jest odpowiedzią na to pytanie.

Zaadoptujcie poczęte dziecko i wspólnie módlcie się za nie przez dziewięć miesięcy, śledząc z miesiąca na miesiąc jego rozwój. Dzięki modlitwie różańcowej, wzbogaconej rozważaniami na każdy dzień, ratujecie nieznanego z imienia małego człowieka. Podejmując duchową adopcję, uczycie dzieci regularnej modlitwy i zyskujecie możliwość rozmowy z najmłodszymi na trudny temat w sposób dla nich przystępny. "Mali pomocnicy Boga" stanowią więc dobrą okazję do poświęcenia naszym pociechom większej uwagi i do pogłębiania więzi rodzinnych.

Twoja modlitwa duchowej adopcji to modlitwa o to, żeby mama bardzo kochała dziecko, które ma pod sercem.

Część dochodów ze sprzedaży zostanie przeznaczona na Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze.

 • Wstęp
  • Drodzy Rodzice,
  • Kochane Dzieci,
 • 1 tydzień życia dziecka
  • 1 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
  • 2 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
  • 3 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna Narodzenie Pana Jezusa
  • 4 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • 5 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  • 6 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 7 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
 • 2 tydzień życia dziecka
  • 8 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 9 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
  • 10 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
  • 11 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • 12 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
  • 13 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • 14 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
 • 3 tydzień życia dziecka
  • 15 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
  • 16 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • 17 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • 18 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
  • 19 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
  • 20 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  • 21 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
 • 4 tydzień życia dziecka
  • 22 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
  • 23 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna Narodzenie Pana Jezusa
  • 24 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • 25 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  • 26 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 27 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
  • 28 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • 5 tydzień życia dziecka
  • 29 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
  • 30 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
  • 31 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • 32 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
  • 33 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • 34 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
  • 35 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
 • 6 tydzień życia dziecka
  • 36 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • 37 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • 38 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
  • 39 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
  • 40 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  • 41 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
  • 42 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
 • 7 tydzień życia dziecka
  • 43 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna Narodzenie Pana Jezusa
  • 44 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • 45 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  • 46 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 47 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
  • 48 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 49 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
 • 8 tydzień życia dziecka
  • 50 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
  • 51 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • 52 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
  • 53 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • 54 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
  • 55 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
  • 56 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 • 9 tydzień życia dziecka
  • 57 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • 58 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
  • 59 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
  • 60 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  • 61 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
  • 62 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
  • 63 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna - Narodzenie Pana Jezusa
 • 10 tydzień życia dziecka
  • 64 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna - Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • 65 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  • 66 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 67 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
  • 68 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 69 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
  • 70 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
 • 11 tydzień życia dziecka
  • 71 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • 72 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
  • 73 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • 74 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
  • 75 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
  • 76 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • 77 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • 12 tydzień życia dziecka
  • 78 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
  • 79 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
  • 80 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  • 81 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
  • 82 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
  • 83 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna Narodzenie Pana Jezusa
  • 84 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 • 13 tydzień życia dziecka
  • 85 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  • 86 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 87 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
  • 88 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 89 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
  • 90 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
  • 91 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • 14 tydzień życia dziecka
  • 92 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
  • 93 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • 94 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
  • 95 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna ukrzyżowanie Pana Jezusa
  • 96 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • 97 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • 98 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
 • 15 tydzień życia dziecka
  • 99 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
  • 100 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  • 101 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
  • 102 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
  • 103 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna Narodzenie Pana Jezusa
  • 104 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • 105 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa świątyni
 • 16 tydzień życia dziecka
  • 106 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 107 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
  • 108 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 109 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
  • 110 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
  • 111 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • 112 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
 • 17 tydzień życia dziecka
  • 113 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • 114 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
  • 115 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
  • 116 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • 117 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • 118 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
  • 119 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
 • 18 tydzień życia dziecka
  • 120 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  • 121 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
  • 122 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
  • 123 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna Narodzenie Pana Jezusa
  • 124 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • 125 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  • 126 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • 19 tydzień życia dziecka
  • 127 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
  • 128 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 129 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
  • 130 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
  • 131 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • 132 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
  • 133 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 • 20 tydzień życia dziecka
  • 134 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
  • 135 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
  • 136 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • 137 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • 138 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
  • 139 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
  • 140 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
 • 21 tydzień życia dziecka
  • 141 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
  • 142 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
  • 143 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna Narodzenie Pana Jezusa
  • 144 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • 145 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  • 146 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 147 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
 • 22 tydzień życia dziecka
  • 148 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 149 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
  • 150 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
  • 151 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • 152 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
  • 153 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • 154 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
 • 23 tydzień życia dziecka
  • 155 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
  • 156 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • 157 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • 158 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
  • 159 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
  • 160 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  • 161 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
 • 24 tydzień życia dziecka
  • 162 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
  • 163 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna Narodzenie Pana Jezusa
  • 164 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • 165 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  • 166 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 167 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
  • 168 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • 25 tydzień życia dziecka
  • 169 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
  • 170 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
  • 171 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • 172 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
  • 173 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • 174 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
  • 175 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
 • 26 tydzień życia dziecka
  • 176 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • 177 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • 178 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
  • 179 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
  • 180 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  • 181 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
  • 182 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
 • 27 tydzień życia dziecka
  • 183 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna Narodzenie Pana Jezusa
  • 184 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • 185 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  • 186 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 187 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
  • 188 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 189 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
 • 28 tydzień życia dziecka
  • 190 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
  • 191 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • 192 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
  • 193 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • 194 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
  • 195 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
  • 196 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 • 29 tydzień życia dziecka
  • 197 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • 198 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
  • 199 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
  • 200 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  • 201 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
  • 202 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
  • 203 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna - Narodzenie Pana Jezusa
 • 30 tydzień życia dziecka
  • 204 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna - Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • 205 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  • 206 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 207 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
  • 208 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 209 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
  • 210 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
 • 31 tydzień życia dziecka
  • 211 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • 212 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
  • 213 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • 214 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
  • 215 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
  • 216 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • 217 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • 218 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
 • 32 tydzień życia dziecka
  • 219 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
  • 220 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  • 221 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
  • 222 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
  • 223 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna Narodzenie Pana Jezusa
  • 224 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 • 33 tydzień życia dziecka
  • 225 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  • 226 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 227 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
  • 228 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 229 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
  • 230 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
  • 231 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • 34 tydzień życia dziecka
  • 232 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
  • 233 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • 234 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
  • 235 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna Śmierć Pana Jezusa
  • 236 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • 237 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • 238 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
 • 35 tydzień życia dziecka
  • 239 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
  • 240 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  • 241 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
  • 242 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
  • 243 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna Narodzenie Pana Jezusa
  • 244 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • 245 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa świątyni
 • 36 tydzień życia dziecka
  • 246 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 247 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
  • 248 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 249 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
  • 250 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
  • 251 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • 252 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
 • 37 tydzień życia dziecka
  • 253 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • 254 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 bolesna Dźwiganie Krzyża
  • 255 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 bolesna Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
  • 256 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 chwalebna Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • 257 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • 258 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 chwalebna Zesłanie Ducha Świętego
  • 259 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 chwalebna Wniebowzięcie NMP
 • 38 tydzień życia dziecka
  • 260 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 chwalebna Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  • 261 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 radosna Zwiastowanie NMP
  • 262 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 radosna Nawiedzenie św. Elżbiety
  • 263 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 radosna Narodzenie Pana Jezusa
  • 264 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 radosna Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • 265 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  • 266 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • 39 tydzień życia dziecka
  • 267 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 światła Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
  • 268 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 269 dzień modlitwy
   • Tajemnica 4 światła Przemienienie na Górze Tabor
  • 270 dzień modlitwy
   • Tajemnica 5 światła Ustanowienie Eucharystii
  • 271 dzień modlitwy
   • Tajemnica 1 bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • 272 dzień modlitwy
   • Tajemnica 2 bolesna Biczowanie Pana Jezusa
  • 273 dzień modlitwy
   • Tajemnica 3 bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 • Podziękowania
 • Podsumowanie
  • Dziewięć pierwszych miesięcy życia człowieka
  • KSIĄŻKĘ POLECAJĄ:
 • Tytuł: Mali pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji
 • Autor: Katarzyna Pazdan
 • ISBN: 9788380792661, 9788380792661
 • Data wydania: 2019-05-06
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_13z8
 • Wydawca: Fronda