Szczegóły ebooka

Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?

Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?

Paweł Zyzak

Ebook

Najnowsza książka Pawła Zyzaka jest zwieńczeniem jego sześcioletnich badań nad istotą stosunków amerykańsko-polskich w XX wieku, prowadzonych na dwóch kontynentach. Autor koncentruje się na dekadzie lat 80., gdy uległy one nasileniu po powstaniu Solidarności".

Historyk kreśli dzieje Polski na tle polityki globalnej, zderzając plany kręgów biznesu i świata związkowego. Bada wpływ międzynardowych ośrodków finansowych na sytuację polityczną w Polsce i kwestię finansowania podziemia" solidarnościowego przez zachodnie rządy, związki zawodowe, fundacje, kościoły, ale także - służby specjalne.

Z jego pracy wyłania się wielość ośrodków wpływu w USA i sprzeczność ich wzajemnej polityki względem Polski.
Korzystając z naukowego instrumentarium, Zyzak opisuje kontrowersyjną rolę, jaką odegrali doradcy Lecha Wałęsy (np. Bronisław Geremek) czy polityczny duet Zbigniewa Brzezińskiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego. Odtwarza sieć kontaktów i powiązań Jerzego Milewskiego, Mirosława Chojeckiego, Bogdana Borusewicza, Józefa Glempa, Davida Rockefellera, George'a Sorosa, Williama Casey'a i wielu innych wpływowych osób. Opisuje olbrzymią, acz zapomnianą rolę, jaką odegrała amerykańska centrala związkowa AFL-CIO w rozwoju ruchu "Solidarność.

Książka odkrywa kulisy transformacji ustrojowej w Polsce. Spogląda na kondycję elit politycznych, po obydwu stronach politycznej barykady. Nie pozostawia złudzeń, że wektory amerykańskiej polityki podlegały oddziaływaniu interesów sprzecznych często z interesem polskiego bytu państwowego.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Motto
 • Dedykacja
 • SŁOWNIK SKRÓTÓW
 • WSTĘP
 • CZĘŚĆ I. AFL MIĘDZY WOJNAMI: PIERWSZĄ, DRUGĄ i ZIMNĄ (19181955)
  • Great Red Scare
  • Kodeks AFL
  • Międzynarodówka Amsterdamska, komunistyczna i finansowa
  • Komuniści i mafia
  • AFL i CIO
  • Reafiliacja z międzynarodówką
  • W wojennych okopach
  • Pan-związkowy sojusz
  • Powojenny rozbrat
  • Zbrojne ramię
  • Nad Wisłą po wojnie
  • CIO w Lublinie
  • Sprawa Erlicha i Altera
  • Wstęp do zimnej wojny
  • Ekspansja AFL
  • Przymierze z CIA
  • Ofensywa zagraniczna AFL
  • Sprawy Bergu i Światły
  • Wstrząsy wtórne Afery Bergu
  • Wielkie zjednoczenie
 • CZĘŚĆ II. AFL-CIO OD ZJEDNOCZENIA DO POLSKIEGO SIERPNIA (19551980)
  • AFL-CIO i polski Czerwiec
  • Korzenie pomocy ekonomicznej USA
  • Zbigniew Brzeziński
  • AFL-CIO wobec odwilży
  • Kennedy i nowe kredyty
  • Bliski Wschód i antysyjonizm
  • Rozbrat z ICFTU
  • Grudzień 70 na polskim Wybrzeżu
  • Ze wsparciem dla captive nations
  • W erze détente
  • AFL-CIO i Wolne Związki Zawodowe w Polsce
  • Rozstanie z MOP
  • Spór ze skrajną lewicą
  • Symbioza z Social Democrats USA
  • Albert Shanker i AFT
  • Jimmy Carter a sprawa polska
  • Carter vs AFL-CIO
  • Upadek gospodarki PRL
  • Kirkland i Carter ku porozumieniu?
 • CZĘŚĆ III. AFL-CIO i KARNAWAŁ SOLIDARNOŚCI (19801981)
  • Fala strajkowa
  • Nawrót zimnej wojny
  • Amerykańska opinia publiczna o strajkach w Polsce
  • Sytuacja polskiego Kościoła
  • Polish Workers Aid Fund
  • Reakcja Kremla na działania AFL-CIO
  • Czas personalnych roszad
  • Pierwsze kontakty z zachodnimi centralami
  • Interwencja
  • Polish Workers Task Force
  • Zapowiedź rewizyty
  • Ambiwalentny Ronald Reagan
  • Indywidualne kanały współpracy. Stanisław Wałęsa
  • Indywidualne kanały współpracy. Poland Watch Center
  • Księgowanie pomocy
  • AFL-CIO zaprasza
  • W rozjazdach
  • Emisariusze AFL-CIO
  • Emisariusze Solidarności za Oceanem
  • Wizyta i kontr-wizyty
  • Japoński triumf i żałoba
  • Wałęsa w Genewie
  • Kirkland do Polski, Wałęsa do USA
  • PATCO a sprawa polska
  • Kongres Solidarności z oddali
  • Podróże Wałęsy
  • Biuro Przetakiewicza
  • Misja Andrzeja Celińskiego i Magdaleny Wójcik
  • PWTF, PWAF i inne inicjatywy AFL-CIO
  • Troska bankierów
  • Finałowa rozgrywka
 • CZĘŚĆ IV. WOJNA (19811982)
  • Dziwna wojna
  • Odprężeniowy Reagan
  • Moc spuścizny Meanyego
  • Sankcje
  • Committee in Support of Solidarity
  • Brunné i Milewski
  • Zew Polonii Solidarity International oraz POMOST
  • Pomoc humanitarna
  • Solidarity Day
  • Bankructwo
  • Reakcja społeczna na bailout
  • Walka o słowo
  • Podziemna Solidarność i jej struktury na Zachodzie
  • OKO i jego delegatura
  • Brukselska ambasada finał wojny o tron
  • Nowe początki i porządki Jerzego Milewskiego
  • Wsparcie ruchu związkowego dla Polaków
  • Sankcje czy nie sankcje? próżnia sporu
  • Przełom polityczny w Białym Domu
  • Walka z emigracją i obcą agenturą: sprawa Herczyńskiego
  • Na ostrym kursie, odpowiedź reżimu
  • Emisariusze Davida Rockefellera: Marcin Sar
  • Powrót Wałęsy i odwilż, ale
 • CZĘŚĆ V:. STAN ZAWIESZENIA: AMNESTIE W PRYZMACIE SANKCJI (19831984)
  • Ciężkie powroty do normalności
  • Centrala nowojorska
  • Majowe wstrząsy
  • Walka o jedność Biura Koordynacyjnego
  • Wielka polityka szefa Biura Koordynacyjnego
  • Komitety Solidarności aktywność kulturalna i polityczna
  • Papież w Polsce
  • Zniesienie stanu wojennego amnestie dla reżimu
  • Sankcje perspektywa Reagana
  • Odchodzenie od sankcji reakcja społeczna
  • Nobel
  • Kim pan jest, panie Fox?
  • Zaskoczeni Amerykanie
  • Następstwa drugiej odwilży
  • Na pomoc rolnictwu indywidualnemu
  • Pojednanie z Watykanem
  • Starcie na forum ONZ
  • Misja Schaffa
  • Misja Orszulika
  • Step-by-step do tyłu
  • Sojusz Kirkland-Bujak
  • Mondale czy Reagan
  • NED: nadzieje i spory
  • NED: pierwsze granty
  • Coleslaw
 • CZĘŚĆ VI. OCHŁODZENIE: KONTROFENSYWA JASTRZĘBI (19841986)
  • Śmierć księdza Popiełuszki
  • Konfederacja związkowa triumfuje
  • Grudniowy krok Reagana
  • Przypadek Jacka Jurzaka
  • Sprawa Knapika
  • Czas nowych represji: proces gdański
  • TKK, bankierzy i sankcje
  • ICFTU i nowe związki w Polsce
  • Walka o budżet NED
  • Solidarność walcząca ze sobą
  • Pretensje i aspiracje Biura Koordynacyjnego
  • Jaruzelski w Nowym Yorku
  • Konstruktywny dialog z Brzezińskim i Rockefellerem
  • Bitwy o pryncypia amerykańskiej polityki: sprawa Jałty
  • Bitwy o pryncypia amerykańskiej polityki: sprawa rozgłośni
  • Biały Dom zdobyty
  • Solidarity Endowment
  • Brukselskie, nowe porządki
  • Na przednówku Genewy
  • Nowi beneficjenci NED
  • Bujak w ofensywie
  • Poufne negocjacje
  • Watykan i pieniądze
  • Afera libijska
  • Pojmanie
  • W objęciach finansowej rodziny
  • Zlikwidować nowojorski komitet
  • Afera Bergu bis
  • Przygotowania do zjazdu: sprawa Kuklińskiego
 • CZĘŚĆ VII. W STRONĘ JAWNOŚCI i POROZUMIENIA (19861988)
  • Bezwarunkowa amnestia i narodowe pojednanie
  • Komisja Rolna klęska projektu?
  • Zjednoczenie opozycji
  • Reakcja USA na trzecią amnestię
  • Wszyscy sojusznicy Reagana
  • NED czy Fulbright?
  • Renesans Funduszu Wydawnictw Niezależnych
  • Wpadka czy prowokacja?
  • Afiliacja
  • Misja Whiteheada
  • Przerywanie izolacji
  • Kulisy toastów
  • Drugi etap reformy
  • Sprawa Wildsteina
  • Pielgrzymi: Kennedy w Polsce
  • Pielgrzymi: Brzeziński i Rockefeller
  • Pielgrzymki papieskie
  • Pierwszy milion
  • Rozmnożenie miliona
  • Niechciany milion: Polonia
  • Niechciany milion: potyczki krajowe
  • Co dalej z pieniędzmi?
  • Osamotnione Biuro Koordynacyjne
  • Sojusz z ekstremą?
  • Między milionami
  • Afera terrorystyczna
  • Ukryty bohater?
  • Zwycięstwo doradców
  • Bush w Polsce
  • Gorbaczowszczyzna
  • Referendum
  • Powrót na światową scenę związkową
  • Związkowcy w natarciu
  • Bankierzy i podwyżki
  • Reakcja Zachodu na strajki majowe
  • Strajki majowe a emigracja
  • Wojownik w objęciach emigracji
  • Jak wydać milion dolarów?
  • Trzeci milion
  • Dyferencjacja
  • Glasnost według związkowców
  • Inwestorzy
  • Konferencja w Mistrzejowicach
  • Strajki sierpniowe: reakcja USA
  • Strajki sierpniowe: misja Onyszkiewicza
 • CZĘŚĆ VIII. TRANSFORMACJA (19891991)
  • Chilijska paralela
  • Okrągły Stół: premier na trudne czasy
  • Wałęsa w Paryżu
  • Poskromić młodzież
  • Okrągły Stół: powrót mebla
  • Niuanse politycznego przełomu
  • Interesująca propozycja z Hamtramck
  • Posiłki przedwyborcze AFL-CIO
  • Wybory
  • Bush znów w Polsce
  • Prezydentura
  • Rząd
  • Zachód i prywatyzacja
  • Mini Plan Marshalla
  • Terapia szokowa: korzenie i założenia
  • Terapia szokowa: opinie ekspertów
  • Wsparcie AFL-CIO, NED i ICFTU w nowych realiach
  • Wałęsa w USA: przygotowania do wizyty
  • Wałęsa w USA: odznaczenia i wiwaty
  • Wałęsa w USA: w tyglu wielkiej polityki
  • SEED i jego twory
  • Polish-American Enterprise Fund
  • II. Zjazd Krajowy NSZZ Solidarność
  • Stagnacja i przyspieszenie
  • Rozbicie obozu kampania prezydencka
  • AFL-CIO a wybory prezydenckie w Polsce
  • Anatomia strachu
  • Antysemityzm Wałęsy?
  • Klęska obozu byłych doradców
  • Koniec epoki
 • ANEKS. Sposób na współczesną historiografię
  • I. HISTORIA HISTORIOGRAFII
  • II. WSPÓŁCZESNA HISTORIOGRAFIA ANGLOSASKA W PRAKTYCE
  • III. SPOSÓB NA WSPÓŁCZESNĄ HISTORIOGRAFIĘ
 • APPENDIX 1
 • BIBLIOGRAFIA
  • ARCHIWA
   • Amerykańskie:
   • Europejskie:
   • Polskie:
  • ARCHIWA PRYWATNE
  • ZBIORY DOKUMENTÓW
   • Anglojęzyczne
   • Polskojęzyczne
  • WSPOMNIENIA, DZIENNIKI, WYWIADY, LISTY
   • Anglojęzyczne
  • OPRACOWANIA
   • Obcojęzyczne
   • Polskojęzyczne
  • ARTYKUŁY NAUKOWE i POPULARNONAUKOWE
   • Anglojęzyczne
   • Polskojęzyczne
  • POMOCE NAUKOWE, PRZEWODNIKI, SŁOWNIKI
  • LITERATURA NON-FICTION
  • CZASOPISMA
   • Obcojęzyczne (amerykańskie, brytyjskie, francuskie, belgijskie, szwajcarskie, rosyjskie, czeskie):
   • Polskojęzyczne:
  • ŹRÓDŁA INTERNETOWE
  • RELACJE USTNE
 • ZDJĘCIA
 • About the book
  • Domino effect. Did the USA overthrow communism in Poland?
 • Przypisy
  • Przypisy 2
 • Tytuł: Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?
 • Autor: Paweł Zyzak
 • ISBN: 9788380792968, 9788380792968
 • Data wydania: 2019-05-06
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_143o
 • Wydawca: Fronda