Szczegóły ebooka

Oddziały Wyklętych

Oddziały Wyklętych

Szymon Nowak

Ebook

NIE BYŁO JUŻ SZANS? W miarę umacniania się władzy komunistycznej, do wielu z nich docierała świadomość, że nie ma już żadnych szans na taką Polskę o jaką walczą. Jednak nie rezygnowali. Bo ich wartościami były PATRIOTYZM, GODNOŚĆ I HONOR.

BEZNADZIEJA, NĘDZA I TRUD ŻYCIA W PARTYZANTCE. Wegetacja w leśnych kwaterach, głód, choroby, niepewność jutra i stały lęk. Jeden krok i już można było przejść na TAMTĄ STRONĘ. Za cenę zdrady. Oni jednak trwali. BO TAKI BYŁ ICH WYBÓR.

UMRZEĆ W BITWIE, Z RĄK KBW LUB AGENTÓW BEZPIEKI? To groziło im na każdym kroku. Także śmierć na torturach w czerwonej katowni. I bezimienny pochówek w zbiorowej, anonimowej mogile. Oni jednak byli na to przygotowani. Nawet za cenę skazania na zapomnienie i wyklęcie. Bo uważali, że wykonują SWOJĄ POWINNOŚĆ. ŻE MAJĄ DŁUG WOBEC POLSKI.

ŻOŁNIERZE ODDZIAŁÓW WYKLĘTYCH. Za życia pozostający zwykle w cieniu swoich dowódców, lecz równi im męstwem, duchem i patriotyzmem. Przez wiele lat pozostawali na marginesie życia. Ich dramatyczne losy, arcytrudne ludzkie wybory dopiero teraz stają się nam coraz bardziej znane i coraz bliższe.

Książka zawiera historię działań 22 oddziałów antykomunistycznej partyzantki, kilkadziesiąt mało znanych, oryginalnych fotografii, a także mapę działań operacyjnych i tras przemarszów oddziałów wyklętych.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Karta redakcyjna
 • Słowo od Autora
 • Wstęp. Wyklęci przez komunistów
 • 1. Początek drogi Surkonty. Oddział osłonowy dowództwa Okręgu AK Nowogródek mjr./ppłk. Macieja Kalenkiewicza Kotwicza
 • 2. Rajd przez Polskę. Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK por. Adolfa Pilcha Góry
 • 3. Marsz na zachód. Brygada Świętokrzyska NSZ ppłk. Antoniego Szackiego Bohuna
 • 4. Bój pod Kuryłówką. Oddziały NOW-NZW Franciszka Przysiężniaka Ojca Jana i Józefa Zadzierskiego Wołyniaka
 • 5. Ucieczka ku wolności. Oddział AK por. Tadeusza Kuncewicza Podkowy
 • 6. Atak na więzienie w Kielcach. Samodzielna Brygada Kielecka ROAK-DSZ kpt. Antoniego Hedy Szarego
 • 7. Zapamiętajcie Las Stocki. Oddział AK-DSZ-WiN mjr. Mariana Bernaciaka Orlika
 • 8. Armia podziemna Warszyca. Oddziały Konspiracyjnego Wojska Polskiego podległe kpt. Stanisławowi Sojczyńskiemu Warszycowi
 • 9. Prowokacja i zbrodnia. Zgrupowanie partyzanckie NSZ kpt. Henryka Flamego Bartka
 • 10. Żubrydowcy z Bieszczad. Samodzielny Batalion Operacyjny NSZ kryptonim Zuch Antoniego Żubryda
 • 11. Brygada śmierci. 5. Wileńska Brygada AK-AKO mjr. Zygmunta Szendzielarza Łupaszki
 • 12. Ogień na Podhalu. Oddział Partyzancki Błyskawica Józefa Kurasia Ognia
 • 13. Piechota Zapory. Oddziały partyzanckie AK-DSZ-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego Zapory
 • 14. Kresowi żołnierze 77. pp AK. Nowogródzkie poakowskie oddziały ppor. Czesława Zajączkowskiego Ragnera, por. Jana Borysewicza Krysi, por. Mieczysława Niedzińskiego Mena, ppor. Anatola Radziwonika Olecha
 • 15. Miłość jak wyrok śmierci. Patrol NZW st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza Roja
 • 16. Bracia jak z żelaza. Oddział partyzancki WiN Obwodu Włodawa Leona Jastrzębia i Edwarda Żelaznego Taraszkiewiczów
 • 17. Partyzanci Podlasia. 6. Wileńska Brygada AK-WiN kpt. Władysława Łukasiuka Młota i kpt. Kazimierza Kamieńskiego Huzara
 • 18. Ostatni oficerowie. Grupa AKO-DSZ-WiN mjr. Jana Tabortowskiego Bruzdy
 • Zakończenie. Zapamiętamy ich niezłomność
 • Wybrana bibliografia
 • Tytuł: Oddziały Wyklętych
 • Autor: Szymon Nowak
 • ISBN: 9788380791985, 9788380791985
 • Data wydania: 2019-05-06
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_143u
 • Wydawca: Fronda