Szczegóły ebooka

Czego dziś potrzeba Polsce i Europie. Patriotyzm i cywilizacja chrześcijańska

Czego dziś potrzeba Polsce i Europie. Patriotyzm i cywilizacja chrześcijańska

Bł. Honorat Koźmiński

Ebook

Błogosławiony polski kapucyn podejmuje najbardziej palące kwestie współczesności. Książka, która składa się z niepublikowanych nigdy w całości tekstów, które przygotowane przez Autora do druku powędrowały do szuflady na ponad 100 lat. Komentarze pisane na początku ubiegłego wieku zadziwiająco celnie przewidziały rzeczywistość XXI wieku. Niepokoje w Europie, afery gospodarcze, upadek obyczajów, wielka wojna, która wisi na włosku i o której nikt woli nie mówić.

Jakie zadanie Błogosławiony widzi dla Polaków, on, który nie miał szansy usłyszeć o obietnicy danej Faustynie przez Zbawiciela, że iskra wyjdzie z Polski. Czy patriotyzm to tylko kwestia ciepłej wody w kranie i terminowego płacenia podatków?

CYWILIZACJA CHRZEŚCIJAŃSKA

Prawdziwa cywilizacja, czyli obywatelstwo (civilitas) chrześcijańskie, oznacza takie wykształcenie narodu, jakie mu pozwala wieść życie pomyślne w społeczeństwie i swobodnie zdążać do ostatecznego celu. Sprzeciwia się ona dzikości, w której pozostający ludzie szczęście swoje zakładają na dogadzaniu namiętnościom, bez względu na wyższy cel życia, i taki stan nazywa się barbarzyństwem.

PATRIOTYZM

Póki ojcowie nasi trwali w żywej wierze i spełniali wiernie swe zadania bronienia wiary i Kościoła katolickiego, póty im Bóg błogosławił, a nie zbywało im na niczym. Ale powoli gorliwość ich słabła.

Pierwszy cios zadała im znana na całym świecie gościnność. Przyjmowali wszystkich przybłędów, to jest szerzycieli nowych religii, których przepędzano z innych krajów.

Gdy potem Skarga ze swymi towarzyszami oczyścili od tych odstępców kraj nasz, przyszło potem francuskie niedowiarstwo, które w wielu osobach wyższych klas, (..) osłabiło wiarę, za czym nastąpiło rozprzężenie obyczajów.

Nie ma ratunku, jak tylko w powrocie do dawnego narodowego powołania bronienia wiary i Kościoła.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Nota Edytorska
 • WSTĘP
  • 1. Racja wydawania pism patriotycznych bł. Honorata
  • 2. Geneza grecko-rzymskiego patriotyzmu
  • 3. Patriotyzm judaistyczny
  • 4. Patriotyzm chrześcijański w prześladowaniu
  • 5. Patriotyzm w przymierzu tronu i ołtarza
  • 6. Patriotyzm na ziemiach polskich
  • 7. Patriotyzm złotego wieku
  • 8. Patriotyzm rozbiorowy
  • 9. Wybrane zagadnienia patriotyzmu
  • 10. Czego Polsce i Europie dziś potrzeba?
 • PATRIOTYZM
  • Patriotyzm wobec Boga
  • Stosunek narodów do Chrystusa i Jego Kościoła
  • Powołanie naszego narodu
  • Kogo uważamy za prawdziwego patriotę?
  • Komu nie przyznajemy tytułu patriotów?
  • Kościół jest kierownikiem patriotyzmu
 • CO POLSCE I CAŁEJ EUROPIE DZIŚ POTRZEBA
  • Co nam rozum wskazuje?
  • Co nam wskazuje wiara?
  • Co nam o tym historia przedchrześcijańska mówi?
  • Czego nas naucza historia ludów chrześcijańskich?
  • Brak wpływu religijnego utrzymuje w narodach ciągłą rewolucję34
 • CYWILIZACJA CHRZEŚCIJAŃSKA
  • Wstęp
  • I. Istota, przymioty i źródła cywilizacji chrześcijańskiej
   • 1. Na czym polega cywilizacja chrześcijańska?
   • 2. Cywilizacji nie stanowi powierzchowna ogłada
   • 3. Dobrobyt nie jest oznaką cywilizacji
   • 4. Cywilizacja nie polega na bogactwie kraju
   • 5. Przemysł też nie stanowi cywilizacji
   • 6. Wykształcenie umysłowe również jej nie dowodzi
   • 7. Jakaż więc jest cywilizacja chrześcijańska?
   • 8. Prawdziwa cywilizacja powinna pomagać w osiągnięciu ostatecznego celu człowieka
   • 9. Cywilizacja chrześcijańska musi być idealna
   • 10. Kim jest człowiek wykształcony po chrześcijańsku obok postępowego według dzisiejszej oświaty?
   • 11. Cywilizacja chrześcijańska jest historycznym wytworem wieków i jest niezmienna
   • 12. O wyższości cywilizacji chrześcijańskiej nad wszelkie inne
   • 13. Kto jest twórcą cywilizacji chrześcijańskiej?
   • 14. Cywilizacja chrześcijańska jest przejęta duchem Chrystusowym
   • 15. Komu należy przypisać zaprowadzenie cywilizacji chrześcijańskiej?
  • II. Owoce cywilizacji chrześcijańskiej społeczne
   • 1. Jak cywilizacja chrześcijańska powoli ogarnęła całe społeczeństwo
   • 3. Jakie owoce społeczne wydała chrześcijańska cywilizacja aż do czasów nowożytnych?
   • 4. Czy tak zwane zdobycze nowoczesnego społeczeństwa zgadzają się z cywilizacją chrześcijańską?
   • 5. Czy wolność sprzeciwia się cywilizacji chrześcijańskiej?
   • 6. Co sądzić o wolności wymaganej przez niedowiarków?
   • 7. Czy równość wszystkich wobec prawa zgadza się z cywilizacją chrześcijańską?
   • 8. Czy współczesna oświata jest przeciwna cywilizacji chrześcijańskiej?
   • 9. Czy obecne formy rządów politycznych mogą się pogodzić z cywilizacją chrześcijańską?
   • 10. Czy głosowanie powszechne jest przeciwne zasadom chrześcijańskim?
   • 11. Czym jest wolność prasy wobec cywilizacji chrześcijańskiej?
   • 12. Co więc jest stanowczo przeciwne cywilizacji chrześcijańskiej?
   • 13. Jaki będzie koniec tej piekielnej roboty?
   • 14. Obecny stan cywilizacji chrześcijańskiej
  • III. Owoce cywilizacji chrześcijańskiej duchowe i obyczajowe
   • 2. Złagodzenie obyczajów
   • 3. Poszanowanie godności człowieka i wolności osobistej
   • 4. Poszanowanie cudzej własności
   • 5. Ogólna skłonność do wspierania słabości i nędzy
   • 6. Żywotność i płodność
   • 7. Siła odradzająca
   • 8. Stanowisko Polski w cywilizacji chrześcijańskiej
 • BIBLIOGRAFIA
 • Tytuł: Czego dziś potrzeba Polsce i Europie. Patriotyzm i cywilizacja chrześcijańska
 • Autor: Bł. Honorat Koźmiński
 • ISBN: 9788380794405, 9788380794405
 • Data wydania: 2019-05-06
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_144y
 • Wydawca: Fronda