Helion


Szczegóły ebooka

Outside the box. Jak myśleć i działać kreatywnie

Outside the box. Jak myśleć i działać kreatywnie


Jak uwolnić mózg od sztampowego myślenia i skierować go na całkiem nowe tory? Co pobudza umysł do kreatywności? W jaki sposób zmotywować grupę do twórczej i nieszablonowej pracy nad problemem? Czy trudno jest wyzwolić w ludziach potencjał kreatywności? Jak tworzyć, wdrażać i oceniać innowacje?

Na te i wiele innych pytań odpowiada dr Aneta Chybicka w książce Outside the box . To poradnik napisany przez praktyka dla praktyków. Zawiera wiele studiów przypadku opisujących realne sytuacje biznesowe, dzięki czemu łatwo jest przełożyć zawartą w nim wiedzę na rzeczywiste potrzeby zawodowe.

Książka pomaga rozwinąć jedną z najbardziej potrzebnych współcześnie kompetencji, jaką jest kreatywność. Jest źródłem nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności stosowania technik twórczego myślenia w pracy indywidualnej i grupowej. Pokazuje, jak pobudzać do zmian oraz jak kreować i wdrażać zmiany. Pomoże ci pokierować pracą grupy w taki sposób, aby dojść do nowego i użytecznego rozwiązania problemu. Lektura poradnika przygotuje cię do poprowadzenia pracy twórczej z innymi.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Dedykacja
 • Wstęp
 • Rozdział 1. Czym jest innowacyjność i jak ją stymulować
 • Rozdział 2. Reguła ludyczności
 • Rozdział 3. Reguła odroczonego wartościowania
 • Rozdział 4. Reguła kompetentnej niekompetencji
 • Rozdział 5. Reguła aktualności
 • Rozdział 6. Reguła różnorodności
 • Rozdział 7. Reguła racjonalnej irracjonalności
 • Rozdział 8. Ćwiczenia przygotowujące do pracy kreatywnej i wprowadzające reguły kreatywnego myślenia
 • Rozdział 9. Definiowanie problemu
 • Rozdział 10. Zrozumienie problemu
 • Rozdział 11. Burza mózgów
 • Rozdział 12. Tablica ogłoszeń
 • Rozdział 13. Odwrócona burza mózgów
 • Rozdział 14. Piramida skojarzeń
 • Rozdział 15. Technika 635
 • Rozdział 16. Synektyka
 • Rozdział 17. Bisocjacja
 • Rozdział 18. Analiza morfologiczna
 • Rozdział 19. Łańcuch poziomów
 • Rozdział 20. Przypadkowe słowo
 • Rozdział 21. Ocenianie pomysłów
 • Rozdział 22. Jak rozruszać skostniałą organizację
 • Aneks 1. Pomiar poziomu kreatywności: Test Użytecznej Kreatywności
 • Aneks 2. Polecane filmy
 • Literatura
 • Przypisy