Helion


Szczegóły ebooka

SLI i inne zaburzenia językowe

SLI i inne zaburzenia językowe


Książka przedstawia wyczerpująco, a przy tym jasno i ciekawie, aktualny stan badań nad specyficznym zaburzeniem rozwoju językowego (specific language impairment, SLI) - schorzeniem, które dotyka około 5% populacji. Autor, wybitny specjalista w dziedzinie SLI, przedstawia definicję i kryteria tego schorzenia, językową charakterystykę dzieci z tym zaburzeniem oraz ich funkcjonowanie poznawcze.

Poszukuje czynników odpowiedzialnych za powstawianie SLI oraz dyskutuje propozycje terapeutyczne. Podręcznik skierowany jest do logopedów, psycholingwistów, psychologów i językoznawców.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wprowadzenie
 • Wstęp
 • 1 Zaburzenia rozwoju językowego wprowadzenie i ustalenia terminologiczne
 • 2 Charakterystyka prawidłowego rozwoju językowego
 • 3 Neurobiologiczne podłoże rozwoju mowy i języka
 • 4 Rozwojowe zaburzenia językowe na tle innych zaburzeń mowy i języka
 • 5 Specyficzne zaburzenie językowe
 • 6 Specyficzne zaburzenie językowe a praktyka psychologiczna
 • Podsumowanie
 • Bibliografia
 • Przypisy