Szczegóły ebooka

Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Dariusz Górecki

Ebook

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce rządu w Polsce i na Litwie. We współczesnej polskiej literaturze prawnokonstytucyjnej badania porównawcze dotyczące tej tematyki w obu państwach poruszane są sporadycznie. Publikacja jest owocem współpracy nawiązanej przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z pracownikami Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Wileńskiego. W wyniku tego współdziałania ukazały się dotąd trzy monografie: Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, Łódź 2015; Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos: Parlamentas (Aktualia litewskiego i polskiego prawa konstytucyjnego: parlament), Vilnius 2016 oraz Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, Łódź 2017.

Prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki

Dariusz Górecki – Wstęp             7

Dariusz Górecki – Pratarmė        9

 

Robert K. Adamczewski – Minister sprawiedliwości jako organ nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi               11

Anna Chmielarz-Grochal – Rola Rady Ministrów w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  31

Aldona Domańska – Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów         51

Dariusz Górecki – Rada Gabinetowa w Polsce   65

Agnė Juškevičiūtė-Vilienė – Dokonywana przez Rząd Republiki Litewskiej reforma przedsiębiorstw zarządzanych przez państwo             85

Ryszard P. Krawczyk – Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad samorządem terytorialnym              107

Anna Michalak – Rządowy proces legislacyjny – uwagi na tle praktyki legislacyjnej lat 2015–2018            121

Anna Rakowska-Trela – Powoływanie Rady Ministrów w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.            137

Egidijus Šileikis – Podstawy statusu Rządu Litwy i aktualności konstytucyjne z lat 2016–2018      151

Haroldas Šinkūnas – Odpowiedzialność materialna ministrów na Litwie               199

Konrad Składowski – Wiceprezes Rady Ministrów w polskiej regulacji konstytucyjnej i praktyce politycznej      215

Krzysztof Skotnicki – Rządowe Centrum Legislacji           229

Vaidotas A. Vaičaitis – Porównanie statusu konstytucyjnego rządu w Polsce i na Litwie w kontekście semiprezydenckiej formy rządów   243

Tatiana Wrocławska – Rada Dialogu Społecznego jako platforma współpracy rządu oraz strony społecznej       261

  • Tytuł: Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym
  • Autor: Dariusz Górecki
  • ISBN: 978-83-814-2446-2, 9788381424462
  • Data wydania: 2019-07-23
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_172m
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego